U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 18 december 2003, 14.09u

De voorzitter

ONTWERP VAN DECREET

Activeren van ri­si­co­ka­­pi­taal in Vlaanderen

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over het amendement op artikel 31 en over artikel 31 van het ontwerp van de­creet betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen.

- Het amendement wordt niet aangenomen.

- Artikel 31 wordt aangenomen.

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ont­werp van decreet betreffende het ac­tiveren van risicokapitaal in Vlaan­de­ren.

- Het ontwerp van decreet wordt met 58 stemmen bij 51 onthoudingen niet aangenomen.

Jan Loones

Ik heb een stemafspraak met de heer Leo Peeters.

Chris Vandenbroeke

Ik heb een stemafspraak met de heer Peter De Ridder.

Luc Van den Brande

Ik heb me onthouden ten gronde en ook omdat ik een stemafspraak heb met de heer André-Emiel Bogaert.

Aanpassing van de personeelsformatie van het Kinderrechtencommissariaat

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.