U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 18 december 2003, 14.09u

Minister Dirk Van Mechelen

ACTUELE VRAGEN

Deontologische code om eventuele belangenvermenging door kabinetsmedewerkers tegen te gaan (Voortzetting)

Minister Dirk Van Mechelen : In 1999 werd de betrokkene aangesteld als regeringscommissaris voor het IWT. Hij heeft mij toen een lijst voorgelegd van alle bedrijven waarvoor hij werkte als juridisch raadgever. Deze zomer werd de betrokkene benoemd tot kabinetschef. In die hoedanigheid heeft hij aangetoond dat hij perfect in staat is die twee functies van elkaar te scheiden zonder enige vorm van belangenvermenging.

Om elke zweem van belangenvermenging weg te nemen, zal ik de betrokkene vragen zijn mandaat als regeringscommissaris voor het IWT ter beschikking te stellen zolang zijn mandaat als kabinetschef loopt. Het is echter normaal dat bekwame kabinetsmedewerkers hun professionele activiteiten buiten het kabinet moeten kunnen handhaven. De aanstelling in een kabinet kan namelijk van tijdelijke aard zijn.

Er is nooit sprake geweest van enige belangenvermenging.

Carl Decaluwe

Het voorstel dat u doet is een deel van de oplossing, maar raakt de grond van het probleem niet. IMEC is een van de hoofdklanten van het private consultancybedrijf van de betrokkene. De subsidiedossiers van IMEC worden eveneens behandeld door de betrokkene in zijn functie als kabinetschef. Ik beweer niet dat er onregelmatigheden vastgesteld werden, maar er is toch zeker een zweem van belangenvermenging aanwezig. Het kabinet moet de nodige maatregelen nemen om dat te vermijden en moet een audit uitvoeren om alle dossiers in verband met de cliënten van het consultancybedrijf door te lichten. Ik begrijp dat iemand die werkzaam is in de private sector en zes maanden voor de verkiezingen als kabinetschef wordt aangesteld zijn bedrijf niet verlaat.

Deze actuele vraag geeft u de kans de zweem van belangenvermenging weg te werken zonder de dossiers stuk per stuk in plenaire zitting te behandelen.

Minister Dirk Van Mechelen

De Vlaamse regering heeft met IMEC een beheersovereenkomst voor 5 jaar afgesloten. IMEC heeft een eigen raad van bestuur. De betrokkene is sinds 1985 werkzaam bij IMEC en behandelt op dit ogenblik als kabinetschef geen enkel dossier over dat bedrijf buiten deze die verbonden zijn met de beheersovereenkomst. Over de steun voor de bouw van een nieuwe clean room bij IMEC bestaat consensus tussen de partijen.

Er gebeurt regelmatig een doorlichting van dossiers. Dit kan in 2004 dus ook gebeuren voor de dossiers met betrekking tot IWT om zo elke zweem van belangenvermenging weg te nemen.

Carl Decaluwe

Respect voor de privacy van de betrokkene is noodzakelijk, maar het mag geen schutting worden om iemand vrij spel te geven. Een kabinetschef heeft een publieke functie en moet er dus voor zorgen dat er geen zweem van belangenvermenging kan ontstaan.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Motie van orde Persoonlijk feit
van Dany Vandenbossche aan minister Marino Keulen
81 (2003-2004)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.