U bent hier

De voorzitter

Be­leidsbrief Binnenlandse Aangelegenheden en Stedenbeleid

De voorzitter : Aan de orde is de motie van aanbeveling vande heer Bart De Smet, mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht en de heren Leo Peeters, Dirk Holemans, Dirk De Cock en Kris Van Dijck tot besluit van het debat in commissie over de be­leidsbrief Binnenlandse Aangelegenheden en Stedenbeleid. Be­leidsprioriteiten 2003-2004.

- De motie van aanbeveling wordt eenparig door de 111 aanwezige leden aangenomen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.