U bent hier

De voorzitter

MOTIES VAN AANBEVELING

Beleidsbrief Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kan­sen

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie van aanbeveling van mevrouw Ann De Martelaer en de heren Koen Helsen, Jan Roegiers en Carlo Daelman tot besluit van het debat in commis­sie over de beleidsbrief Welzijn, Ge­zondheid en Gelijke Kan­sen. Beleidsprioriteiten 2003-2004.

Sonja Becq

Wij gaan hier niet mee akkoord omdat het gaat over een 40/60-verdeling waarbij men het engagement voor 2003 niet nakomt. Hoewel minister Van Mechelen zegde voor 2004 het engagement aan te gaan hiervoor de nodige middelen te verschaffen, weten we nu al dat het Vlaams Fonds te weinig zal krijgen. De erkenning van dit probleem vinden wij niet in deze motie terug.

- De motie van aanbeveling wordt met 62 stemmen tegen 50 bij 2 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.