U bent hier

De voorzitter

Bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen tot invoeging van een nieuw artikel 1bis, op de artikelen 4 en 5, tot invoeging van nieuwe artikelen 65bis en 65ter, op artikel 80, tot invoeging van een nieuw artikel 82bis, op artikel 87, tot invoeging van een nieuw artikel 87bis, op artikel 93, tot invoeging van een nieuw artikel 95bis en op artikel 98 en over de artikelen 4, 5, 80, 87, 93 en 98 van het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004.

Wivina Demeester-De Meyer

Ik probeer iedereen ervan te overtuigen de amendementen tot invoeging van de nieuwe artikelen 65bis en 65ter goed te keuren omdat ze de lasten verlagen zonder dat ze schatkist ook maar één euro kosten. Door de successierechten in rechte lijn te verlagen zal het aantal aangiften stijgen.

De voorzitter

- De amendementen tot invoeging van een nieuw artikel 1bis, op de artikelen 4 en 5, tot invoeging van nieuwe artikelen 65bis en 65ter, op artikel 80, tot invoeging van een nieuw artikel 82bis, op artikel 87, tot invoeging van een nieuw artikel 87bis, op artikel 93, tot invoeging van een nieuw artikel 95bis en op artikel 98 worden niet aangenomen.

- De artikelen 4, 5, 80, 87, 93 en 98 worden aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004.

- Het ontwerp van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 62 stemmen tegen 50 bij 2 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 60 stemmen tegen 49 bij 2 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.