U bent hier

De voorzitter

Algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de tabel bij de artikelen 1, 2, 3, en 6 en op de artikelen 9, 18, 19, 20, 106, 125 en 128 en over de artikelen 1, 2, 3, 6, 9, 18, 19, 20, 106, 125 en 128 van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.

De voorzitter

- De amendementen op de tabel bij artikelen 1, 2, 3 en 6 en op de artikelen 9, 18, 19, 20, 106, 125 en 128 worden niet aangenomen.

- De artikelen 1, 2, 3, 6, 9, 18, 19, 20, 106, 125 en 128 worden aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.

- Het ontwerp van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 62 stemmen tegen 50 bij 2 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 60 stemmen tegen 49 bij 2 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.