U bent hier

De voorzitter

Algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de tabel bij de artikelen 1, 2, 3, en 6 en op de artikelen 9, 18, 19, 20, 106, 125 en 128 en over de artikelen 1, 2, 3, 6, 9, 18, 19, 20, 106, 125 en 128 van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.

De voorzitter

- De amendementen op de tabel bij artikelen 1, 2, 3 en 6 en op de artikelen 9, 18, 19, 20, 106, 125 en 128 worden niet aangenomen.

- De artikelen 1, 2, 3, 6, 9, 18, 19, 20, 106, 125 en 128 worden aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.

- Het ontwerp van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 62 stemmen tegen 50 bij 2 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 60 stemmen tegen 49 bij 2 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.