U bent hier

De voorzitter

Tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over het amendement op de tabel bij artikel 2 en over artikel 2 van het ont­werp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uit­ga­ven­begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003.

Wivina Demeester-De Meyer

Als dit amendement wordt goedgekeurd, worden mijn amendementen op de begroting 2004 ingetrokken. Iedereen erkent dat het Vlaams Fonds in 2003 een tekort heeft van 34 miljoen euro. De regering heeft voorgesteld de betalingen uit te stellen tot volgend jaar en heeft daarvoor 22,5 miljoen euro voorzien in de begroting 2004. Indien dit amendement wordt goedgekeurd, kan het probleem dit jaar al worden opgelost.

- Het amendement wordt niet aangenomen.

- De tabel bij artikel 2 en artikel 2 worden aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ont­werp van decreet houdende tweede aan­­passing van de algemene uit­ga­ven­­begroting van de Vlaamse Ge­meen­schap voor het begrotingsjaar 2003.

- Het ontwerp van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 62 stemmen tegen 50 bij 2 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 60 stemmen tegen 49 bij 2 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.