U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 17 december 2003, 14.10u

van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Verfaillie, Patrick Lachaert, Brigitte Grouwels, Mieke Van Hecke, Lucien Suykens, Erna Van Wauwe, Julien Demeulenaere, Cis Schepens, Veerle Declercq, Eddy Schuermans, Bob Verstraete, Thieu Boutsen, Jan Laurys, Frans De Cock, Guy Sols, Paul Wille en André Moreau
19 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

Tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003

Aangehouden stemmingen

De voorzitter : Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over het amendement op de tabel bij artikel 2 en over artikel 2 van het ont­werp van decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uit­ga­ven­begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003.

Wivina Demeester-De Meyer

Als dit amendement wordt goedgekeurd, worden mijn amendementen op de begroting 2004 ingetrokken. Iedereen erkent dat het Vlaams Fonds in 2003 een tekort heeft van 34 miljoen euro. De regering heeft voorgesteld de betalingen uit te stellen tot volgend jaar en heeft daarvoor 22,5 miljoen euro voorzien in de begroting 2004. Indien dit amendement wordt goedgekeurd, kan het probleem dit jaar al worden opgelost.

- Het amendement wordt niet aangenomen.

- De tabel bij artikel 2 en artikel 2 worden aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ont­werp van decreet houdende tweede aan­­passing van de algemene uit­ga­ven­­begroting van de Vlaamse Ge­meen­schap voor het begrotingsjaar 2003.

- Het ontwerp van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 62 stemmen tegen 50 bij 2 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 60 stemmen tegen 49 bij 2 onthoudingen aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.