U bent hier

De voorzitter

ONTWERPEN VAN DECREET

Tweede aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2003

Hoofdelijke stemming

Jan Loones

Ik heb een stemafspraak met de heer Peeters.

Chris Vandenbroeke

Ik heb een stemafspraak met de heer De Ridder.

- Het ontwerp van decreet wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 62 stemmen tegen 49 bij 2 onthoudingen en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 60 stemmen tegen 48 bij 2 onthoudingen aangenomen.

Begroting van het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek voor het begrotingsjaar 2004
van de Vlaamse Regering, verslag door Jan Verfaillie, Patrick Lachaert, Brigitte Grouwels, Mieke Van Hecke, Lucien Suykens, Erna Van Wauwe, Julien Demeulenaere, Cis Schepens, Veerle Declercq, Eddy Schuermans, Bob Verstraete, Thieu Boutsen, Jan Laurys, Frans De Cock, Guy Sols, Paul Wille en André Moreau
19 (2003-2004) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.