U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 december 2003, 13.56u

van Mieke Van Hecke, Leo Peeters, Jos Stassen, Herman Lauwers en André Denys
1871 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE

Voorstellen en algemene aanbevelingen uit het Jaarver­slag 2002 van de Vlaamse Ombudsdienst

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voor­stel van resolutie van mevrouw Van Hecke en de heren Pee­ters, Stassen, Lau­wers en Denys betref­fende de voor­stellen en de algemene aan­be­velingen uit het Jaarver­slag 2002 van de Vlaamse Ombudsdienst.

Het voorstel van resolutie wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, eenparig door de 113 aanwezige leden en, wat de gewestaangelegenheden betreft, eenparig door de 109 aanwezige leden aangenomen.

Regeling van de werkzaamheden
van Leo Peeters, Francis Vermeiren, Eloi Glorieux, Eric Van Rompuy en Etienne Van Vaerenbergh
1875 (2003-2004) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.