U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 december 2003, 13.56u

Regeling van de werkzaamheden
De voorzitter

REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN

De voorzitter : De Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken vraagt om het voorstel van resolutie van de heren Van den Brande, Van Rompuy, Caluwé en Sauwens en mevrouw Grouwels betreffende het ontbreken van een Vlaams programma staatshervorming in het federaal regeerakkoord van 8 juli 2003 en de daaruit volgende noodzaak om een dialoog van gemeenschap tot gemeenschap tot stand te brengen, toe te voegen aan de agenda van de plenaire vergaderingen van donderdag 18 december 2003.

Is het Parlement het hiermee eens? (Instemming)

Benoeming van de leden van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie
van Mieke Van Hecke, Leo Peeters, Jos Stassen, Herman Lauwers en André Denys
1871 (2003-2004) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.