U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 december 2003, 13.56u

Benoeming van de leden van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie
De voorzitter

EXPERTENCOMMISSIE VOOR OVERHEIDSCOMMUNICA­TIE

Benoeming van de le­den

De voorzitter : Dames en heren, aan de orde is de benoeming van de leden van de Ex­per­tencommissie voor Overheidscommunicatie.

De lijst met de door de fracties voorgedragen kandidaten werd in de zaal rond­­gedeeld.

Van twee kandidaten ontbreken nog sommige documenten waaruit moet blij­ken dat zij aan de benoemingsvoorwaarden voldoen. Ik stel voor die kan­­­di­da­ten te benoemen onder voorbehoud van indiening van die do­cu­men­­ten met dien verstande dat zij zolang niet aan de vergaderingen van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie kunnen deelnemen.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Er zijn geen andere voorstellen.

Aangezien het aantal kandidaten het aantal toe te wijzen mandaten niet over­­treft, verklaar ik de volgende dames en heren be­noemd tot lid van de Ex­pertencommissie voor Overheidscommunicatie :

de heer Paul De Baere (onder voorbehoud)

de heer Dirk Selleslagh (onder voorbehoud)

de heer Herman Van Pelt

de heer Jean Vrijsen

de heer Hubert Cornelis

de heer Laurent Panneels

de heer Frank Thevissen

de heer Pierre Van Brabant

de heer Luc Lamine

de heer Louis Van Roy

N.

mevrouw Veerle Vivijs

mevrouw Mieke De Clercq

de heer Dirk Mampaey

mevrouw Elsa De Pooter (onder voorbehoud)

Ik stel voor dat ik het voorzitterschap van de Expertencommissie voor Over­­heidscommunicatie waarneem met raadgevende stem totdat zij een voor­zitter heeft verkozen.

Is het parlement het hiermee eens? (In­stem­ming)

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.