U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 december 2003, 13.56u

van Mieke Van Hecke, Leo Peeters, Jos Stassen, Herman Lauwers en André Denys
1871 (2003-2004) nr. 1
De voorzitter

VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE

Voorstellen en algemene aanbevelingen uit het Jaarver­slag 2002 van de Vlaamse Ombudsdienst

Bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van resolutie van mevrouw Van Hecke en de heren Peeters, Stassen, Lau­wers en Denys betref­fende de voorstellen en de algemene aan­be­velingen uit het Jaarver­slag 2002 van de Vlaamse Ombudsdienst.

De bespreking is geopend.

Jos Geysels

(verslaggever)

Ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

Mieke Van Hecke

Het voorstel neemt een aantal aanbevelingen over uit het jaarlijkse verslag van de Vlaamse Ombudsdienst.

Het Vlaams Parlement heeft de knoop doorgehakt in het dispuut tussen de Vlaamse regering en de Vlaamse Ombudsdienst. Het is van oordeel dat de Vlaamse Ombudsdienst kennis mag krijgen over de inhoud van beslissingen om de voorbereiding van een procedure van minnelijke schikking mogelijk te maken.

We vragen ook dat de Vlaamse regering zou onderhandelen met de federale overheid om tijdens de behandeling van de klacht de schorsing te krijgen van gerechtelijke en administratieve procedures, opnieuw om de minnelijke schikkingen te bevoordelen. We vragen aandacht voor de moeilijk bereikbare doelgroepen. De inspanningen voor het e-government mogen niet ten koste gaan van de communicatie met mensen die geen toegang hebben tot dat medium. Het is positief dat men de achterstand in de behandeling aan het wegwerken is. Nog belangrijker is het evenwel dat er structurele maatregelen worden genomen om te voorkomen dat er een achterstand ontstaat. Als de regering taken overdraagt aan de lokale overheden, moet ze ook de nodige middelen vrijmaken om deze overheden daarbij te ondersteunen.

We vragen dat de regering aan deze punten aandacht besteedt en dat ze ons volgend jaar informeert over haar inspanningen ter zake.

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.