U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 10 december 2003, 13.56u

van Bart De Smet aan minister Paul Van Grembergen, beantwoord door minister Gilbert Bossuyt
70 (2003-2004)
De voorzitter

Instructies voor het opstellen van de gemeentebegrotingen

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer De Smet tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over de bijkomende omzendbrief van de minister met instructies voor het opstellen van de gemeentebegrotingen. Minister Bossuyt zal op deze vraag antwoorden.

Bart De Smet

Ongeveer een jaar geleden beloofde premier Verhofstadt ervoor te zorgen om de gemeenten en de steden te compenseren voor het verlies van inkomsten aan dividenden. Op basis van die belofte stelde minister Van Grembergen in een rondzendbrief dat de gemeenten en steden konden doen alsof er niets was gebeurd en ongewijzigd de inkomsten van de dividenden in de begroting voor 2003 konden inschrijven.

Een jaar later is er opnieuw een rondzendbrief van minister Van Grembergen waarin staat dat gemeenten en steden de compensaties opnieuw voor twee derden in de begroting voor 2004 kunnen inschrijven. Er is immers een akkoord dat in de programmawet wordt ingeschreven dat er compensaties zullen gebeuren. De Vlaamse regering zet de gemeenten en steden dus voor de tweede keer op rij aan tot onbehoorlijk bestuur.

Op basis van de rondzendbrief van 2002 hebben 80 gemeenten de inkomsten van de dividenden onverminderd ingeschreven. Vandaag beseffen ze dat ze het geld niet zullen zien. Welke zekerheid heeft de minister dat de Vlaamse gemeenten en steden niet opnieuw met een kluitje in het riet worden gestuurd?

Minister Gilbert Bossuyt

Van de 308 Vlaamse steden en gemeenten hebben er maar 80 de inkomsten van de dividenden in hun begroting voor 2003 ingeschreven. De liberalisering van de energiemarkt speelt een belangrijke rol in de financiën van de steden en gemeenten. De Vlaamse regering is bekommerd om het lot van de steden en gemeenten en heeft er bij de federale regering op aangedrongen om beloften te doen. Er zijn diverse overlegvergaderingen geweest met de gewesten, de gemeenschappen en de federale regering. Die laatste heeft beloofd om door middel van de Elia-heffing tegemoet te komen aan de gederfde inkomsten. Het gaat om ongeveer 172 miljoen euro.

Momenteel informeert de Vlaamse regering de steden en de gemeenten zo goed mogelijk. De heffing is in de programmawet opgenomen en de Financieringswet wordt in die zin gewijzigd. Tegelijkertijd manen we de steden en gemeenten aan om voorzichtig te zijn.

Bart De Smet

Al had maar één gemeente de dividendeninkomsten ingeschreven, dat was er nog altijd één te veel. Het minste dat we van de Vlaamse regering mogen verwachten, is dat ze het goede voorbeeld geeft. De minister heeft geen antwoord gegeven. Hij heeft geen zekerheid. We zijn al een keer bedrogen. Vandaag staan we even ver. CD&V is er allerminst gerust over de situatie.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.