U bent hier

De voorzitter

Verklaringen van de minister-president over de illegalen en asielzoekers in Antwerpen-Noord

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Dewinter tot de heer Somers, minister-president van de Vlaamse regering, over de verklaringen van de minister-president betreffende de illegalen en asielzoekers in Antwerpen-Noord.

Maandag ontving u een aantal vertegenwoordigers van bewonersgroepen en winkeliersverenigingen uit de symboolwijk Antwerpen-Noord op uw kabinet. Deze vertegenwoordigers formuleerden heel wat klachten in verband met huisvesting, asielzoekers en illegalen.

U hebt er zich wat gemakkelijk vanaf gemaakt. U verklaarde immers dat u uw voorganger, de huidige federale minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael, zou contacteren om een en ander te regelen. Verder meent u dat asielzoekers verplicht moeten worden om zich te vestigen in de gemeenten waar ze zijn ingeschreven. Dit is een vrijblijvende verklaring. Als Vlaams minister-president beschikt u immers over te weinig mogelijkheden om hier concreet iets aan te doen.

Wanneer zal u federaal minister van Binnenlandse Zaken Dewael contacteren? Welke desiderata zal u formuleren? Hoe concreet wenst u te zijn? Wat denkt u te bereiken?

Ik had ook graag gezien dat de Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken een aantal maatregelen zou nemen. Minister Van Grembergen is tenslotte ook de toezichthouder over de Vlaamse steden en gemeenten. Indien hij een beetje creatief is, heeft hij mogelijkheden om de druk op de ketel te houden. In Antwerpen weigert de burgemeester om over te gaan tot een actieve opsporing van de illegalen. Minister Van Grembergen moet toch een aantal maatregelen kunnen uitvaardigen?

Wat denkt minister-president Somers van het Rotterdamse model?

Minister Bart Somers

Ik heb inderdaad een gesprek gehad met enkele bewoners van Antwerpen-Noord en iemand uit het stadsbestuur. Naar mensen die willen investeren in een leefbaarder wijk moet de Vlaamse regering aandachtig luisteren, al was het maar omdat wij ook inzicht moeten hebben in de lokale problemen. Omdat Vlaanderen bevoegd is voor huisvesting, sociale tewerkstelling, infrastructuur en stedenbeleid, kunnen wij de leefbaarheid in Antwerpen-Noord bovendien mee helpen verbeteren. Het asielbeleid is echter een federale aangelegenheid. Het zal er dus op aankomen alle beleidsniveaus gecoördineerd te laten werken.

Ik ben ervan overtuigd dat de lokale overheid het initiatief moet nemen en trekken. De hogere overheden moeten inspelen op de lokale plannen. Ik heb de indruk dat het Antwerpse standsbestuur bereid is zijn nek uit te steken. De Vlaamse regering speelt daar traditioneel op een constructieve manier op in.

De samenwerking tussen Antwerpen, de Vlaamse overheid en de federale overheid kan wellicht beter. Het asielbeleid is een federale aangelegenheid. De kern van het probleem is de opeenstapeling van kansarmoede. Vroeger hebben we de problemen altijd proberen op te lossen door het aanbod voor de kansarmen te verhogen. Maar we moeten tegelijk streven naar een betere sociale mix. We moeten investeringen doen die de middenklasse aantrekken en ervoor zorgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Het spreidingsplan kan inderdaad beter.

De Vlaamse regering staat open voor elk constructief gesprek met het stadsbestuur. Mocht men twijfelen of de federale overheid dat ook wil, dan ben ik altijd bereid om te bemiddelen. De problemen in Antwerpen-Noord die veroorzaakt worden door de kansarmoede, de grote groep illegalen en asielzoekers kunnen alleen door Antwerpen, Vlaanderen en België samen opgelost worden.

Ik had eigenlijk een concreter antwoord verwacht. Hoe zal men asielzoekers verplichten te wonen in de gemeente van het OCMW waaraan ze worden toegewezen? Want volgens minister Arena geldt het absolute vestigingsrecht ook voor asielzoekers.

Minister-president Somers lijkt bereid de toestroom van kansarmen en steuntrekkers in bepaalde wijken te stoppen. Hij pleit immers voor een betere sociale mix. Is hij voorstander van het Rotterdamse model of kiest hij voor andere middelen? De heer Van Peel, Antwerps CD&V-schepen is uitdrukkelijk voorstander van het Rotterdamse model.

Minister Bart Somers

De heer Dewinter en ik zijn het eens over de doelstelling : gettowijken vermijden. Alleen zijn wij het niet eens over de manier waarop we die doelstelling willen bereiken. Ik geloof in de combinatie van positieve acties en iedereen voor zijn verantwoordelijkheid plaatsen. Misschien moeten we kordater optreden dan vroeger, maar iemand verbieden te wonen waar hij wil gaat te ver.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.