U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE

Vlaamse cofinanciering van Europese programma's voor de stad Antwerpen

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Voorhamme en Vermeulen tot besluit van de op 12 november 2003 door de heer Voorhamme in commissie gehouden interpellatie tot de heer Somers, minister-president van de Vlaamse regering, over de Vlaamse cofinanciering van Europese programma's voor de stad Antwerpen.

Francis Vermeiren

Het was de bedoeling dat de heer van den Abeelen deze met redenen omklede motie mee zou ondertekenen, maar door ziekte is het daar niet van gekomen. De VLD staat evenwel achter deze met redenen omklede motie.

Bart De Smet

De heer Voorhamme wou de minister-president interpelleren, maar kreeg antwoord van minister Ceysens. We hebben samen het onduidelijke antwoord gehoord. De problemen zijn het gevolg van niet nagekomen beloftes en onbehoorlijk bestuur. CD&V zal deze met redenen omklede motie goedkeuren.

- De met redenen omklede motie wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, eenparig door de 119 aanwezige leden en, wat de gewestaangelegenheden betreft, eenparig door de 116 aanwezige leden aangenomen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.