U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 december 2003, 14.29u

Machtiging tot het voeren van de eretitel van voorzitter van de Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie
De voorzitter

ERETITEL

De voorzitter : Bij brief van 15 oktober 2003 heeft de heer Henri Co­re­mans het Vlaams Parlement verzocht hem te machtigen de eretitel van zijn ambt van voorzitter van de Vlaamse Geschillenraad voor radio en televisie te voeren.

De heer Henri Coremans bekleedde die functie van 21 oktober 1992 tot en met 23 april 2000.

Het Uitgebreid Bureau stelt voor op zijn verzoek in te gaan.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Ik zal de Vlaamse regering en de heer Henri Coremans hiervan in ken­nis stellen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.