U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 december 2003, 14.29u

De voorzitter

Internationale stedenbanden ter bevordering van de integratie van allochtonen

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer De Cock tot mevrouw Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over internationale stedenbanden ter bevordering van de integratie van allochtonen.

Dirk De Cock

De laatste weken waren er opnieuw heel wat berichten over de problemen met de integratie van allochtonen in steden. Ondanks de pogingen van steden en gemeenten verloopt de integratie niet van een leien dakje. In Nederland heeft men stedenbanden in het leven geroepen. Het gaat om banden met steden uit de landen van herkomst van de nieuwkomers. Als een stedenband wordt gedragen door de lokale allochtone gemeenschap, blijkt dat de allochtone nieuwkomers minder problemen hebben met integratie. Hoe staat de minister tegenover het in leven roepen van stedenbanden?

Minister Adelheid Byttebier

Ik ken het begrip stedenbanden. Het uitwisselen tussen verschillende steden in Noord en Zuid is me zeer bekend. Ik geloof sterk in de meerwaarde van interculturele uitwisselingen. In het Vlaamse beleid bestaat de formule vooral in het kader van de ontwikkelingssamenwerking. Twintig van de dertig gemeenteconvenants werken duidelijk met stedenbanden. Daarnaast heeft de ondersteuning van het Steunpunt van Marokkaanse Vrouwen en Meisjes het initiatief mogelijk gemaakt om een vrouwenkaravaan te sturen naar Marokko. Dat kent een vervolg in het Netwerk Vlaamse en Marokkaanse vrouwen, dat het thema opneemt. Het gaat om een versterking van de vrouwensituatie in Marokko, maar ook de Marokkaanse vrouwen uit Vlaanderen die aan de karavaan hebben deelgenomen, zijn versterkt teruggekomen en van plan om de samenwerking voort te zetten.

Stedenbanden zijn belangrijk voor het versterken van de participatie. Ik ben het wel eens met de heer De Cock dat de integratieproblematiek in de eigen steden hierdoor niet overbodig kan worden gemaakt.

De meerwaarde van de stedenbanden en van de integratie in onze eigen steden is de participatie. Dat is een belangrijk element van het armoedebeleid in het algemeen. De verenigingen waar armen het woord nemen worden ondersteund. We werken ook met integratiediensten in verschillende steden. We kiezen voor het versterken van de inburgering. Ik vrees dat er in Rotterdam eerder wordt gekozen voor de uitsluiting van armen en allochtonen, tenzij dit een noodkreet is om beleid te kunnen voeren.Vlaanderen is bezig met een constructief beleid dat streeft naar participatie en niet naar uitsluiting.

Dirk De Cock

Ik noteer dat de Vlaamse regering streeft naar integratie en niet naar uitsluiting. Eén van de middelen tot integratie is participatie. Ik stel voor dat we de stedenbanden opnemen in het beleid als één van de middelen tot participatie en dat we dit promoten naar de steden en gemeenten.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.