U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 3 december 2003, 14.29u

van Jan Van Duppen aan minister Marleen Vanderpoorten
59 (2003-2004)
De voorzitter

Vrije software in het Vlaamse onderwijs

De voorzitter : Aan de actuele vraag van de heer Van Duppen tot mevrouw Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over het gebruik van vrije software in het Vlaamse onderwijs.

Jan Van Duppen

Vorige week werd aan de VUB een eredoctoraat uitgereikt aan de Amerikaan R. M. Stalman omdat hij vanuit het Massachussets Institute of Technology begonnen is met het uitwerken van platformen voor vrije communicatie op digitale wijze, de communicatie met vrije software.

In dat verband heeft de VUB nog een aantal andere initiatieven genomen. Volgende week donderdag worden bijvoorbeeld cross-talks georganiseerd tussen de industrie, de universiteit en particulieren. De vraag die ter discussie staat is hoe de digitale technologie voor communicatie moet worden georganiseerd.

Naar aanleiding daarvan wil ik, voor de derde keer reeds, de aandacht van de minister vragen voor de volgende thematiek. Vandaag geeft het Vlaamse onderwijs aan Microsoft een gratis platform om zijn producten aan de man te brengen. Voor de scholen is het natuurlijk interessant deze pakketten gratis of voor een prikje aangeboden te krijgen. Dat is niet correct want de technologie van deze monopoliehouder is niet vrij beschikbaar omdat er patenten op rusten. Het is onmogelijk deze technologie te gebruiken of te veranderen zonder belangrijke gevolgen op financieel of organisatorisch vlak of inzake hardware.

Richard Stalman heeft samen met enkele anderen onder meer Linux ontwikkeld. Hij heeft ervoor gezorgd dat met dit soort van platform dezelfde communicatie mogelijk is. In de scholen wordt Microsoft-software gehanteerd, hoewel de vrije software gratis beschikbaar is. De minister van Onderwijs zou aan alle scholen een cd-rom met de vrije software kunnen bezorgen. De kernvraag is : wat wil ons onderwijs? Wil het de leraren klaarstomen als promotoren van het Microsoft-verhaal of wil het dat de leraren op een creatieve en kritische manier met informatica omspringen. Creativiteit, originaliteit en kritische zin werden door de ondernemingsconferentie nochtans als essentieel bestempeld.

Is de minister bereid de promotie van de vrije software in ons onderwijs op een grondige manier te organiseren?

Minister Marleen Vanderpoorten

De heer Van Duppen heeft grotendeels gelijk, maar van een monopolie van Microsoft is geen sprake. We hebben een gunsttarief bedongen bij Microsoft, doch ook bij enkele andere leveranciers. We laten de uiteindelijke keuze aan de scholen. Een werkgroep van het departement Onderwijs zal de scholen duidelijk maken dat er nog mogelijkheden zijn naast Microsoft. Telkens als de heer Van Duppen mij ondervraagt over dit onderwerp, merkt hij ook dat we een stap vooruit hebben gezet.

Jan Van Duppen

De bijdrage van minister Vanderpoorten zal binnen afzienbare tijd ook merkbaar zijn. Ik hoop dat de werkgroep van het departement zich ook tot het hoger en het universitair onderwijs zal richten.

Ik vergelijk de ICT-leraar vaak met de leraar van wie wij seksuele opvoeding kregen. De manier waarop de leerkracht de zaken voorstelt, bepaalt alles. Ik hoop dat de leerkrachten goed begeleid worden.

Minister Marleen Vanderpoorten

De leerkrachten zullen begeleid worden, maar veel hangt af van de school en de ICT-coördinator.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.