U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 november 2003, 13.54u

van Carl Decaluwe aan minister Marino Keulen
53 (2003-2004)
De voorzitter

Uitbetaling van de huurvermindering voor kinderrijke gezinnen

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Decaluwe tot de heer Keulen, Vlaams minister van Wonen, Media en Sport, over de uitbetaling van de huurvermindering voor kinderrijke gezinnen.

Carl Decaluwe

Heel veel sociale huisvestingsmaatschappijen hebben van de Vlaamse overheid nog steeds geen geld ontvangen ter compensatie van de huurvermindering voor kinderrijke gezinnen tijdens het dienstjaar 2002. Alle maatschappijen die daarover contact hebben opgenomen met de administratie kregen het volgende antwoord : de middelen mogen nu niet uitbetaald worden en de maatschappijen zullen hun geld volgend jaar, voor de verkiezingen, wel krijgen.

Terwijl meer dan één derde van de sociale huisvestingsmaatschappijen structureel verlies leiden, moeten ze dus nog eens wachten op tientallen miljoenen euro van de overheid. Het klopt dat de huurders dat niet voelen omdat de maatschappijen de huurvermindering voorschieten. Volgend jaar zullen de huurders het echter wel voelen omdat de maatschappijen verplicht zullen zijn om de basishuurprijzen te verhogen. De korting op de onroerende voorheffing die de maatschappijen eveneens voorschieten, is evenmin al terugbetaald.

Wanneer zal de Vlaamse overheid de kosten voor het dienstjaar 2002 terugbetalen?

De heer Decaluwe moet toegeven dat dit probleem niet nieuw is. Ook de vorige regering heeft al op interpellaties daarover moeten antwoorden. Omdat op een bepaald moment voorrang werd gegeven aan mensen met een laag inkomen of een vervangingsinkomen, is de lage middenklasse uit de sociale huisvesting verdwenen. Dat had vooral gevolgen voor de financiële leefbaarheid van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

U heeft zelf al aangegeven hoe het systeem van de huurvermindering en de uitbetaling ervan in elkaar steekt. Mensen die aanmerking komen, betalen een lager bedrag aan basishuur. Mensen met 3 kinderen genieten van een vermindering met 20 procent, mensen met 4 kinderen krijgen 30 procent en mensen met 6 of meer kinderen ontvangen een korting van 50 procent.

Deze bedragen worden rechtstreeks doorverrekend op de reële huur. De huurders zelf merken er dus niets van. Op het einde van het jaar dient de huisvestingsmaatschappij dan een vorderingsstaat in bij de administratie. De administratie betaalt alles terug.

Sommige huisvestingsmaatschappijen dienen soms ook hun vorderingsstaten laattijdig in. Ik wil dit echter niet als excuus gebruiken.

Tot op vandaag ontvingen al 53 huisvestingsmaatschappijen 2.256.589 euro voor huurverminderingen. Aan 46 huisvestingsmaatschappijen moeten de huurverminderingen nog doorgestort worden. Het gaat hierbij om 1.876.787 euro.

De vastleggingsruimte komt begin december vrij. Dan moet moet er toelating tot uitbetaling gevraagd worden aan het Rekenhof. Pas nadien kan men dan overgaan tot uitbetaling. Uw opmerking dat deze betaling pas net voor de verkiezingen zal gebeuren is dus in feite een zeer tendentieuze opmerking.

Carl Decaluwe

Dit is geen tendentieuze opmerking van een parlementslid. Ze komt van uw eigen administratie.

U geeft zelf toe dat ongeveer de helft van de huisvestingsmaatschappijen nog wachten op ettelijke miljoenen. Vorig jaar waren al deze bedragen al ongeveer tegen het jaarmidden uitbetaald. Dit is dus het zoveelste bewijs dat de kas leeg is. Men probeert de problemen gewoon voor zich uit te schuiven.

Hetzelfde kan gezegd worden van de korting op de onroerende voorheffing. Hierbij gaat het echter nog om spectaculairdere bedragen. De minister heeft op mijn vraag hierover niet geantwoord.

Uiteindelijk zullen de huisvestingsmaatschappijen bij dit alles de dupe zijn. De bouwmaatschappijen moeten immers op de hoogte zijn van hun financiële situatie. Momenteel berekenen ze de basishuurprijzen voor 2004. Indien er niet snel duidelijkheid komt, zullen ze huurprijzen moeten doen stijgen.

Drieënvijftig sociale huisvestingsmaatschappijen hebben intussen al een huurvermindering gekregen. Zesenveertig maatschappijen wachten nog op een betaling. Nadat het Rekenhof zijn instemming heeft verleend, zullen we tot uitbetaling overgaan.

Ik ontving geen vraag over de onroerende voorheffing maar ik zal u de cijfers hierover bezorgen. In totaal zal er voor 11 miljoen euro aan structurele maatregelen genomen worden.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.