U bent hier

De voorzitter

ONTWERPEN VAN DECREET

Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese gemeenschappen en Macedonië

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de algemene bespreking over het ontwerp van decreet houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Eu­ropese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de voor­ma­li­ge Joegoslavische republiek Macedonië, anderzijds, de bijlagen I tot VII, de protocollen 1 tot 5 en de slotakte, ondertekend in Luxemburg op 9 april 2001.

De algemene bespreking is geopend.

- De heer Peter Gysbrechts, verslaggever, verwijst naar het schriftelijk verslag

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ont­werp van decreet houdende instemming met de Stabilisatie- en As­so­ciatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid­sta­ten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische republiek Ma­ce­do­nië, anderzijds, de bijlagen I tot VII, de protocollen 1 tot 5 en de slot­ak­te, ondertekend in Luxemburg op 9 april 2001.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.