U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 november 2003, 13.52u

van Jan Roegiers aan minister Marino Keulen
48 (2003-2004)
De voorzitter

Derde televisienet bij de VRT voor sportverslaggeving

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Roegiers tot de heer Keulen, Vlaams minister van Wonen, Media en Sport, over een eventueel derde televisienet bij de VRT voor de sportverslaggeving.

Jan Roegiers

Afgelopen weekend raakte bekend dat de VRT plannen heeft voor een derde televisiezender. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de sportzomer die op ons afkomt. De VRT heeft de rechten voor de tenniswedstrijden van Laurent Garros en Wimbledon weten te verwerven. Verder zijn er de Ronde van Frankrijk, het Europees kampioenschap voetbal, de Ronde van Frankrijk en de Olympische Spelen.

Spirit vindt een aparte sportzender een puik idee. Dit is immers niet alleen in het voordeel van de sportliefhebbers, maar ook van de niet-sportliefhebbers. Deze laatsten kunnen immers verder genieten van het reguliere aanbod.

Spirit wenst echter ook na te gaan of deze sportzender geen permanent karakter kan krijgen. Voor de VRT is dit waarschijnlijk te hoog gegrepen. Daarom zou men moeten nagaan of er voor de uitbating en uitbouw van deze sportzender geen PPS mogelijk is tussen de openbare en commerciële omroepen.

PPS biedt immers tal van voordelen. Vooreerst vermijden we een financieel opbod voor het verwerven van de rechten. Zo komt er meer geld vrij voor kwalitatief hoogstaande randprogrammering zoals onderzoeksjournalistiek. Verder zou een sportzender ook meer aandacht kunnen besteden aan sporten die momenteel amper aan bod komen. Ten slotte zou een permanente sportzender ook wat tijd kunnen vrijmaken voor het werk van diverse sportclubs.

PPS tussen de zenders van de VRT en van de VMM biedt dus niets dan voordelen. Hoe staat de minister ten opzichte van dit soort samenwerking? Wil hij hierin een voortrekkersrol spelen?

Vooreerst vraag ik me af of de zenders wel vragende partij zijn. Ik heb in elk geval nog geen vraag gekregen. Het is immers meestal de bedoeling dat uitzendrechten exclusief zijn.

PPS is inderdaad een creatief idee. Het brengt echter meer problemen dan oplossingen met zich mee. Normaal start men met PPS en vervolgens werkt men een project uit. Nu bestaat er een reeks van verworven contracten. Achteraf zou men dan een PPS-constructie opzetten. Bepaalde contracten zijn echter stringent omschreven en lopen over een langere termijn. Dit is een zeer moeilijk verhaal.

Op vraag van de raad van bestuur van de VRT bereidt de VRT-directie momenteel een dossier voor. Heel het dossier zal door de raad van bestuur behandeld worden.

Jan Roegiers

Natuurlijk is dit een ingewikkeld verhaal. Moeilijk gaat echter ook. Als men kan samenwerken in de politiek moet men ook kunnen samenwerken in het medialandschap.

Er kunnen inderdaad een aantal vragen opgeworpen worden. Dit mag ons echter niet beletten om na te gaan wat er mogelijk is. Typerend hiervoor is het antwoord van de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Deze maatschappij is bijzonder geïnteresseerd in de PPS en biedt zijn diensten aan om na te gaan wat de juridische mogelijkheden zijn.

We moeten PPS met vertrouwen durven bejegenen. Iedereen heeft er immers baat bij: de omroepen, de kijkers, de aandeelhouders en de adverteerders. Behalve een aantal juridische problemen zijn er dus geen nadelen.

Het financiële luik is niet zo eenvoudig.

Morgen zal in de commissie de beleidsbrief Sport besproken worden. Eén van de nieuwigheden van de beleidsbrief is de creatie van het programma 'Vlaanderen Sportland'. Naar aanleiding van de Staten-Generaal van de Sport deden de vertegenwoordigers van een aantal sporten hun beklag over de geringe media-aandacht. Met dit programma wil men alle aspecten van de sport benadrukken. Men wil aandacht besteden aan de manier waarop een sportman leeft en ook minder bekende sportkampioenen zullen in het zonnetje worden gezet. Voor dit programma werd in totaal 600.000 frank uitgetrokken.

Jan Roegiers

Met dit laatste element benadrukt de minister het belang van een sportzender.

Het dossier dat wordt voorbereid door de raad van bestuur van de VRT gaat over de sportzender en niet over de PPS-constructie. Hierover mag geen onduidelijkheid bestaan.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.