U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 november 2003, 13.52u

van Jan Van Duppen aan minister Adelheid Byttebier en minister Ludo Sannen
47 (2003-2004)
De voorzitter

Toenemend gebruik van antidepressiva bij jongeren

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Duppen tot mevrouw Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over het toenemend gebruik van antidepressiva door jongeren.

Minister Sannen zal op de vraag antwoorden.

Jan Van Duppen

Volgens het televisieprogramma Koppen is het voorschrijfgedrag van de huisartsen een oorzaak voor het toenemend gebruik van antidepressiva door jongeren. Ik betwist, samen met tal van andere zorgverstrekkers, die stelling. Als jongeren met psychische problemen zich tot een arts wenden, staat die onder druk om iets voor te schrijven.

In het televisieprogramma zei psychiater Peter Adriaenssens dat pas na een goede diagnose een behandeling kan gestart worden. Dat betekent dat men zich moet wenden tot de kinderpsychiaters, waaraan er evenwel een chronisch tekort is.

Minister Vogels stelde destijds terecht dat de behandeling van een depressie afhangt van de financiële situatie van de betrokkene : ofwel een dure therapeutische behandeling, ofwel een goedkope pil. Wat gaat de minister daaraan doen? Er zijn verschillende mogelijkheden : een uitbreiding van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg; dure psychotherapie in het private circuit; psychiaters die de conventies van het RIZIV volgen; een systeem met echelonnering. In dergelijk systeem is het noodzakelijk dat de huisarts een degelijke opleiding maar ook voldoende tijd krijgt om psychische problemen te behandelen. Hoe ziet de minister de rol van de huisarts in een zo'n systeem?

Minister Ludo Sannen

De toenemende psychische problemen, vooral angst en depressie, van jongeren is ernstig. Een juiste aanpak is nodig. Een goede behandeling start met een correcte diagnose. De huisartsen spelen een cruciale rol in de geestelijke gezondheidszorg van de eerste lijn. Het is belangrijk dat ze ondersteund worden door de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Een derde van het budget van die centra gaat overigens naar de behandeling van jongeren.

De minister deelt het oordeel van de programmamakers niet. De huisartsen beseffen wel degelijk dat een juiste behandeling een combinatie van gesprekstherapie en medicatie is. Trouwens, het nut van het gebruik van antidepressiva bij jongeren wordt in de wetenschappelijke wereld betwist. Verder onderzoek is noodzakelijk.

Jan Van Duppen

Ik neem genoegen met de door de minister gegeven uitleg. Ik hoop echter dat er ook zal geageerd worden tegen dergelijke publiciteitsprogramma's die heel wat foute reacties uitlokken.

Met dit soort programma's worden de huisartsen nog meer in de hoek gedrumd. Het voorziene contingent van 180 nieuwe huisartsen raakt zelfs niet opgevuld. Hoe meer men verwijst naar de tweede- en derdelijnszorg, hoe duurder dit wordt voor de maatschappij en hoe erger het wordt voor de patiënt.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Trees Merckx-Van Goey aan minister Adelheid Byttebier, beantwoord door minister Ludo Sannen
46 (2003-2004)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.