U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 november 2003, 13.52u

van Johan Malcorps aan minister Ludo Sannen
45 (2003-2004)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Malcorps tot de heer Sannen, Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, over de bodemverontreiniging door cadmium in de Kempen.

Johan Malcorps

Het is algemeen geweten dat de bodem in Noord-Limburg en in de Kempen vervuild is door cadmium. Bodemvervuiling door zware metalen leidt tot allerhande gezondheidsproblemen. Iedereen weet bovendien dat de vervuiling werd veroorzaakt door de non-ferro industrie van onder meer Union Minière.

In de hele streek van ongeveer 280 vierkante kilometer vindt men in elke kilogram grond één milligram cadmium. De norm bedraagt 0,3 milligram. In een recente studie waarschuwt men ervoor dat het probleem nog 170 jaar zal aanslepen als men nu niet ingrijpt. Bovendien zal de vervuiling van het grondwater nog toenemen.

De studie stelt een eenvoudige remedie voor : kalk toevoegen aan de bodem. In welke mate wordt dat al gedaan? Kan dat op grote schaal? Wie zal die bekalking betalen?

Minister Ludo Sannen
Het doorsijpelen van cadmium in het grondwater zorgt vooral voor problemen op terreinen waar verzuring optreedt. Landbouwgronden lopen dus niet zo'n groot risico. De studie concentreert zich op twee percelen, en stelt uitdrukkelijk dat we niet het hele gebied moeten bekalken. We waren al op de hoogte van het probleem. In de intentieverklaring over de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland wordt melding gemaakt van dit probleem. Samen bereiden we een studie over het grondwater voor. De studie zou tussen 2004 en 2007 lopen en plaatst het probleem in een breder kader. Voorts zal gezocht worden naar oplossingen.
Norbert De Batselier

Het incident is gesloten.

van Eric Van Rompuy aan minister Ludo Sannen
44 (2003-2004)
van Trees Merckx-Van Goey aan minister Adelheid Byttebier, beantwoord door minister Ludo Sannen
46 (2003-2004)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.