U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 november 2003, 13.55u

De voorzitter

VERZOEKSCHRIFTEN

Bescherming van geesteszieken en hun kinderen

Verslag

De voorzitter : Aan de orde is het verslag namens de commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen over het verzoekschrift over de bescherming van geesteszieken en hun kinderen.

Mevrouw Riet Van Cleuvenbergen, verslaggever, verwijst naar het schriftelijke verslag.

Ria Van Den Heuvel

Ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.