U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 12 november 2003, 13.55u

van Kris Van Dijck aan minister Marleen Vanderpoorten, beantwoord door minister Bart Somers
41 (2003-2004)
De voorzitter

Besparingen in het volwassenenonderwijs

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Dijck tot mevrouw Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, over de besparingen in het volwassenenonderwijs. De minister-president antwoordt in naam van minister Vanderpoorten.

Eerstdaags starten we in de commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid met de begrotingsbesprekingen. De regering stelt voortdurend dat de kennismaatschappij belangrijk is en dat onderwijs een prioriteit is. Dat staat ook in de Septemberverklaring. Ik begrijp dan ook niet dat de Vlor in een persbericht een ambitieuzer onderwijsbeleid voor het levenslang leren vraagt. In het voorbije jaar is de deelname van volwassenen aan het onderwijs met 15,5 procent gestegen. Hoe kan men dat rijmen met een beheersing van de middelen?

Minister Bart Somers

Minister-president Bart Somers : Minister Vanderpoorten kan niet aanwezig zijn vanwege ambtsverplichtingen in het buitenland. De commissie voor Onderwijs, waar binnenkort de begrotingsbesprekingen starten, is de aangewezen instantie om het probleem ten gronde te bespreken. Men moet een onderscheid maken tussen enerzijds de uitspraak van de minister dat ze de middelenstroom met een aantal technische uitgaven beheersbaar probeert te maken en anderzijds het beleid. In 1999 bedroegen de loonmiddelen 103,3 miljoen in euro, in 2003 was dat 163, 2 miljoen euro en in de ontwerpbegroting voor 2004 is 176,7 miljoen euro ingeschreven. Het is duidelijk dat er niet wordt bespaard. Volwassenenvorming is een prioriteit voor alle fracties in dit parlement.

We zullen de discussie ten gronde voeren in de commissie voor Onderwijs. Het is evenwel frappant dat een officieel adviesorgaan een dergelijke oproep doet. Daarom is het belangrijk om alert te blijven.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.