U bent hier

De voorzitter

ACTUELE VRAGEN (Regl. art. 82)

Tekorten bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van mevrouw Demeester-De Meyer tot mevrouw Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over de tekorten bij het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.

Wivina Demeester-De Meyer

Vorige week zijn de 21.000 gehandicapten, 13.200 personeelsleden en 411 instellingen hard geschrokken toen de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap aankondigde dat de voorschotten voor december maar voor de helft worden uitbetaald. Voorts wordt de uitbetaling van de achterstallen voor de jaren 2000 en 2001 opgeschort.

Omdat dit onaanvaardbaar is, hebben wij aan de alarmbel getrokken. Volgens minister Byttebier is onze reactie echter voorbarig. Toch is er eigenlijk maar één oplossing : de begroting voor 2003 herschikken of de begroting van het Vlaams Fonds optrekken. Tijdens de controle van de begroting voor 2003 zullen wij een amendement indienen dat het budget van het Vlaams Fonds verhoogt met 30 miljoen euro.

De begroting voor 2003 stelt 645 miljoen euro ter beschikking van de instellingen. De meeste voorzieningen hebben nog 10 tot 15 percent te goed. In de veronderstelling dat elke voorziening nog 10 percent te goed heeft, bedraagt het totale tekort op de begroting voor dit jaar liefst 64 miljoen euro. CD&V is bereid samen met minister Byttebier naar een oplossing te zoeken. We raden haar wel aan dringend aan te kloppen bij de minister voor Financiën en Begroting.

In maart van dit jaar kondigde toenmalig minister Vogels aan dat 22 miljoen euro zou vrijgemaakt worden om de wachtlijsten weg te werken. Op de begroting voor 2004 vinden we dat bedrag niet terug. De voorgestelde verhoging volstaat evenmin om alle nieuwe plannen uit te voeren. Als minister Byttebier ons amendement steunt, zullen wij mee naar een oplossing zoeken.

Minister Adelheid Byttebier

Als er iemand is in dit Parlement die op de hoogte is van alle finesses van een begroting, is het mevrouw Demeester-De Meyer wel. Precies daarom maakt haar vraag mij ongerust. Haar vraag zal immers voor onrust zorgen in de gehandicaptensector.

In die sector weet men goed dat deze regering al haar beloftes nakomt. We zijn de achterstand aan het inhalen. De voorschotten zijn aangepast aan de kosten. Er wordt overigens geen 22, maar 22,5 miljoen euro vrijgemaakt om de achterstand weg te werken. Het personeel heeft een beter statuut. Er wordt nieuw personeel aangeworven.

We berekenen voortdurend hoeveel het beleid kost. Als het budget- zoals vorige jaar - hoger is dan de actuele kosten, vloeit het overschot terug naar de algemene middelen. Als we het budget te laag hebben ingeschat, wordt het tekort bijgepast. We hebben nu een tekort van 24 miljoen euro.

De eindejaarspremie wordt in twaalfden uitbetaald, waardoor er alleen maar een probleem is met het laatste twaalfde. We zoeken een technische oplossing om de uitgaven van december te kunnen uitvoeren.

Wivina Demeester-De Meyer

Noch u, noch uw voorgangster heeft voorgesteld om de voorschotten op te trekken. In 1994 of 1995 heeft de toenmalige regering 3 miljard Belgische frank achterstallen uitbetaald en tegelijk beslist om de uitbetaling van de voorschotten op te trekken tot 92 percent.

Toen de nieuwe maatregelen werden aangekondigd, hebben wij onmiddellijk gewaarschuwd dat het budget verhoogd zou moeten worden. Als er vorig jaar al een overschot was, kwam dat door de achterstallen. Het wordt stilaan tijd dat de achterstallen van 2000 en 2001 worden uitbetaald.

Het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap heeft voorgesteld middelen te putten uit de centrale financieringsorgaan. Dat is echter onmogelijk als niet blijkt dat er tekorten zijn bij de inkomsten of dat er onvoldoende begroot is. De minister zal dus naar het parlement moeten komen om een oplossing te vinden.

De opmerking dat er achterstallen waren in het verleden, getuigt van een onvoldoende kennis. De koepelorganisaties PPG en het Vlaams Welzijnsverbond hebben de alarmklok geluid, niet ik. Wij reiken de minister een oplossing aan : we zullen een amendement indienen. We hopen dat ze amendement zal steunen.

Norbert De Batselier

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.