U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met re­de­nen omklede motie van de heren Platteau, De Ridder, Glorieux, Lauwers en Moreau tot besluit van de op 7 ok­­tober 2003 door de heer Van Nieuwenhuysen in commissie ge­hou­den interpellatie tot mevrouw Ceysens, Vlaams minister van Eco­no­mie, Buitenlands Beleid en E-government, over de aanstelling van een voor­zitter van de raad van bestuur van het Agentschap voor Buitenlandse Han­del, de werking er­van en de inbreng van de gewesten.

De met redenen omklede motie wordt met 63 stemmen tegen 45 bij 1 onthouding aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.