U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 oktober 2003, 13.57u

Aanpassing van het personeelsstatuut van het Algemeen Secretariaat
De voorzitter

Bespreking en stemming

De voorzitter : Aan de orde is de aanpassing van het personeelsstatuut van het Algemeen Secretariaat.

De bespreking is geopend.

Anny De Maght-Aelbrecht

Mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht, secretaris : Het gaat over een kleine aanpassing, die dringend nodig is om misverstanden bij het personeel te vermijden. We vragen dat de schrapping wordt goedgekeurd.

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de aanpassing van het personeelsstatuut van het Al­ge­meen Secretariaat eenparig is aangenomen? (Instemming)

De vergadering wordt geschorst om 15.28 uur.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.