U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 oktober 2003, 13.57u

van Frans De Cock aan minister Marino Keulen
26 (2003-2004)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer de Cock tot de heer Keulen, Vlaams minister van Wonen, Media en Sport, over de samenstelling van het profteam Atletiek Vlaanderen.

Frans De Cock

In aanloop tot de eventuele Olympische Spelen van Vlaanderen heeft de vzw Atletiek Vlaanderen een profteam samengesteld van zestien atleten. Deze atleten hebben vol- of deeltijds een profstatuut. Dit is positief.

Het krantenartikel dat hier melding van maakt, draagt de provocerende titel 'Vlaamse centen voor Franstaligen.' Hoe kan de minister verklaren dat een autonome vzw een Franstalige aanstelt? Het kan toch niet dat de goede werking van het profteam in het gedrang komt.

We hopen dat de betrokkene zich zeer snel zal kunnen integreren in deze Vlaamse atletiekgroep.

Het gaat hier om de heer Riski. Er is geen enkel probleem. De betrokkene beantwoordt aan de selectiecriteria. Hij is bovendien aangesloten bij een Brusselse club die erkend is door de Vlaamse Atletiekliga.

Wel moet de begeleiding in het Nederlands plaatsvinden. Men heeft de heer Riski dan ook gevraagd om cursussen Nederlands te volgen. Hij wordt hier trouwens ook op gecontroleerd. Indien hij wil dat zijn contract verlengd wordt, zal hij dan ook vorderingen moeten maken op het vlak van het Nederlands.

Frans De Cock

Wij hopen dat dit alles kan bijdragen tot een betere integratie in onze gemeenschap.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.