U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

MET REDENEN OMKLEDE MOTIES

Uitbreiding van de Gentse haven

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is met de redenen omklede motie van de heren Matthijs, Decaluwe en Matthijs tot besluit van de op 30 september 2003 door de heer Matthijs in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare werken en Energie, over de uitbreiding van de Gentse haven.

Erik Matthijs

De uitbreidingswerken van de Gentse werken vorderen snel. Hierdoor moeten 330 woningen en enkele landbouwbedrijven en KMO's verdwijnen. Wij vragen aan de regering om, in samenspraak met de Gentse havenautoriteiten, een gefaseerd onteigeningsplan op te stellen. Verder vragen we dat er zo snel mogelijk een onteigeningsbesluit gepubliceerd wordt en dat voldoende middelen en begeleiding voor een menselijke oplossing en voor de herlokalisatie uitgetrokken worden. Wij zijn ervan overtuigd dat het parlement deze motie unaniem zal goedkeuren.

Mieke Van Hecke

Ik heb een stemafspraak met de heer Geysels.

Johan Weyts

Ik heb een stemafspraak met de heer Van Vaerenbergh.

- De met redenen omklede motie wordt met 60 stemmen tegen 49 bij 2 onthoudingen niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.