U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

Heffing op leegstand

De voorzitter : Aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid over het verzoekschrift over de heffing op leegstand.

Bart De Smet

De heer Bart De Smet, verslaggever : De verzoeker verwijst naar onduidelijkheden in het decreet over de leegstand en verkrotting van gebouwen. De minister beaamt dat de huidige reglementering een aantal onduidelijkheden bevat. Een ad-hocwerkgroep buigt zich daar momenteel over. Voor mevrouw De Martelaer volstaat het niet te verwijzen naar een werkgroep; zij vraagt nog voor de verkiezingen een oplossing te zoeken. Zowel de minister als de commissie stemmen daarmee in.

De voorzitter

De heer Cis Schepens, verslaggever, sluit zich daarbij aan.

Is het Parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.