U bent hier

De voorzitter

Heffing op leegstand

De voorzitter : Aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid over het verzoekschrift over de heffing op leegstand.

Bart De Smet

De heer Bart De Smet, verslaggever : De verzoeker verwijst naar onduidelijkheden in het decreet over de leegstand en verkrotting van gebouwen. De minister beaamt dat de huidige reglementering een aantal onduidelijkheden bevat. Een ad-hocwerkgroep buigt zich daar momenteel over. Voor mevrouw De Martelaer volstaat het niet te verwijzen naar een werkgroep; zij vraagt nog voor de verkiezingen een oplossing te zoeken. Zowel de minister als de commissie stemmen daarmee in.

De voorzitter

De heer Cis Schepens, verslaggever, sluit zich daarbij aan.

Is het Parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.