U bent hier

De voorzitter

VERZOEKSCHRIFTEN

Rationele bezetting socialehuurwoningen bij co-ouderschap

De voorzitter : Aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid over het verzoekschrift over de "rationele bezetting" van socialehuurwoningen in geval van co-ouderschap.

Bart De Smet

De heer Bart De Smet, verslaggever : Dit verzoekschrift werd op 15 mei ontvankelijk verklaard en overgemaakt aan de Vlaamse regering voor verdere uitleg. De verzoeker - die verklaart het hoederecht te hebben over een kind en co-ouderschap over een ander kind - staat al vier jaar op de wachtlijst voor een socialehuurwoning. Volgens de minister houdt het socialehuurbesluit daarmee geen rekening, maar een werkgroep die aan een aanpassing werkt bespreekt dit thema. De minister is van oordeel dat rekening moet worden gehouden met co-ouderschap. De commissie gaat daarmee akkoord.

De voorzitter

De heer Cis Schepens, verslaggever, sluit zich daarbij aan.

Is het Parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.