U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 oktober 2003, 13.56u

van Jan Van Duppen aan minister Renaat Landuyt
13 (2003-2004)
De voorzitter

De stijgende werkloosheid in de Kempen

De voorzitter :

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Duppen tot de heer Landuyt, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme, over de stijgende werkloosheid in de Kempen.

Jan Van Duppen

In oktober 1999 waren er in het arrondissement Turnhout 13.000 a 14.000 werkzoekenden. Een jaar later was hun aantal gedaald tot 12.000. Vandaag zijn er meer dan 15.000. Volgens een studie, gebaseerd op simulatie, zullen er gedurende de komende 10 jaar nog eens 4.000 arbeidsplaatsen verloren gaan. De meest optimistische schattingen hebben het over 900 plaatsen.

Het gaat hierbij niet om ingrijpende gebeurtenissen zoals in Vilvoorde of nu recent in Genk, maar eerder om een substantiële geleidelijke verslechtering.

De minister reageerde reeds door het nemen van een aantal maatregelen, onder andere met de begeleidingscellen en de werkwinkels, maar het is hoogtijd een duidelijk standpunt in te nemen en tot de kern van het probleem te komen. Ik verwijs hierbij graag naar het citaat uit "De Bende van Jan de Lichte" van Louis-Paul Boon dat de minister-president zelf gebruikte : "Alleen dommeriken geloven in slechte tijden". Ik houd eraan u eraan te herinneren dat het met Jan de Lichte en zijn bende niet goed afliep.

We moeten tot andere maatregelen komen dan enkel begeleidende. Wij moeten anders gaan aankijken tegen de economische wetmatigheden. Economie is geen wetenschappelijk spel; economie is kunst voor en door mensen.

Er moet een vruchtbare bodem zijn om iets te kunnen opbouwen. Beginnende ondernemers moeten respect en vooral kansen krijgen. Anders komen we in de problemen.

Minister Renaat Landuyt

De Kempen was de eerste regio in Vlaanderen die een andere tijd meemaakte. Ten tijde van Verlipak werd het akkoord daarvoor bij nacht gesloten op het kabinet. De Kempenaars hebben al meegemaakt wat zich nu in Genk afspeelt.

Door een permanente dialoog tussen de deelregeringen zullen we inspelen op het probleem van de werkgelegenheid in de regio.

De werkwinkels werden er versneld opgestart, en het was steeds onze prioriteit de sociale economie uit te bouwen. Er moet nagegaan worden, zoals u in een eerdere vraag zelf suggereerde, in hoeverre we medewerking kunnen krijgen vanuit alle beleidsterreinen.

Jan Van Duppen

De vroegere initiatieven waren stuk voor stuk interessant en zinvol. Maar het creëren van kaders blijft een theoretisch gegeven. Nu moet er concreet gehandeld worden.

De regio telt veel en vooral kleine bedrijven. Een studie heeft aangetoond dat de Kempen, en dat mag verrassend klinken, het meest conjunctuurgevoelig zijn wat werkgelegenheid betreft. We moeten beginnen aan een nieuw verhaal, en daarvoor een nieuwe weg opgaan.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van André Denys aan minister Ludo Sannen
11 (2003-2004)
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.