U bent hier

De voorzitter

VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE

Een humane omkadering van de ge­boor­te van een levenloos kind en de waardigheid van het stoffelijke over­schot van de foetus

Bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Van­den­bos­sche en De Smet betreffende een humane om­ka­de­ring van de ge­boor­te van een levenloos kind en de waardigheid van het stof­felijke over­schot van de foetus.

De bespreking is geopend.

Dominique Guns

Mevrouw Dominique Guns, verslaggever : De commissie heeft het oorspronkelijke voorstel geamendeerd. Eigenlijk wensten alle commissieleden de tekst te ondertekenen, maar het reglement laat maar zes ondertekenaars toe.

In dit voorstel van resolutie vraagt het Vlaams Parlement om in het intergouvernementele overleg met het federale parlement en de federale regering de verlaging van de wettelijke levensvatbaarheidgrens te onderzoeken. Verder vraagt het voorstel om de mogelijkheid te scheppen om het stoffelijke overschot van de foetus geboren voor die grens maar na twaalf weken zwangerschap te cremeren of te begraven.

In de commissie licht de heer Vandenbossche de bepalingen van het voorstel nader toe. Hij benadrukt dat een humane behandeling van het stoffelijke overschot van de foetus en het creëren van rechten voor ouders de doelstellingen zijn.

Na die inleiding vraagt de minister om de bespreking niet van het voorstel niet af te ronden maar het voorstel te bekijken bij de bespreking van het ontwerp van decreet houdende de begravingen en lijkbezorging. Na tussenkomsten van verschillende leden beslist de commissie het voorstel van resolutie toch volledig te behandelen.

De heer Schepens stelt dat de VLD achter het voorstel staat, maar dat de verlaging van de levensvatbaarheidgrens niet mag aangegrepen worden om andere dossiers zoals de zwangerschapsonderbreking opnieuw op de politieke agenda te plaatsen. Hij verwijst daarvoor naar verklaringen van een CD&V'er in de media. De heer Vandenbossche verklaart dat hij en zijn fractie afstand nemen van die verklaringen en dat het hier enkel gaat om een humane behandeling van het ongeboren leven.

Mevrouw Guns is tevreden over de aanpassing van de initiële tekst. Zij vraagt om bij de bespreking van het ontwerp van decreet betreffende de begravingen en de lijkbezorging een aantal experts te horen over de termijnen. Zij benadrukt tevens het belang van het overleg met het federale niveau.

Ik wens de heer Vandenbossche te danken voor de constructieve dialoog over dit delicate onderwerp.

Het geamendeerde voorstel van resolutie werd bij unanimiteit aangenomen.

Walter Vandenbossche

Het verlies van een kind is een aangrijpende gebeurtenis en het verwerkingsproces van de familie verdient al onze aandacht. Met dit voorstel wil het Vlaams Parlement een aantal obstakels wegwerken die een sereen afscheid bemoeilijken. In het voorstel vragen we om de federale overheid te vragen om de wet aan te passen en de wettelijke levensvatbaarheidgrens te verlagen. Daarnaast wordt gevraagd om een aantal onrechtvaardigheden weg te werken : de wettelijke onmogelijkheid om een familienaam te geven aan een levenloos geboren kind boven de levensvatbaarheidgrens; de wettelijke onmogelijkheid om een naam te geven aan een levenloos of levensonvatbaar geboren kind beneden de levensvatbaarheidgrens; de wettelijke onmogelijkheid voor ongehuwde vaders om hun levenloos of levensonvatbaar geboren kind te erkennen.

Vlaanderen kan zelf het recht verlenen om een levenloos of levensonvatbaar geboren kind beneden de wettelijke levensvatbaarheidgrens, maar na 12 weken zwangerschap te begraven of cremeren. De Vlaamse gemeenten kunnen verplicht worden om begraving op het kinderperk of op een speciaal gecreëerde stille kinderweide toe te laten. Daarnaast kan de Vlaamse regering alle ziekenhuizen verplichten om het stoffelijk overschot van de foetus waardig te behandelen.

Tot slot wil ik de leden van de commissie maar ook voorzitter De Batselier, voor zijn bijzondere steun, bedanken. Ik geloof dat Vlaanderen door dit voorstel ethisch beter wordt. (Applaus)

Cis Schepens

Ik wil ook de heer Vandenbossche feliciteren, maar benadruk nogmaals dat de zwangerschapsafbreking niet opnieuw kan behandeld worden. Gemeenten kunnen niet verplicht worden om een apart deel van hun begraafplaats ter beschikking te stellen. Het volstaat om begraving toe te laten op de kinderperken of in familiegraven.

Walter Vandenbossche

In het voorstel worden beide mogelijkheden geboden.

De voorzitter

De bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van reso­lu­­tie houden.

van Jan Roegiers aan minister Marino Keulen
7 (2003-2004)
van Ludo Sannen, Gilbert Van Baelen, André Van Nieuwkerke en Dirk De Cock
1619 (2002-2003) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.