U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 1 oktober 2003, 13.58u

van Eddy Schuermans aan minister Patricia Ceysens
5 (2003-2004)
van Jean Geraerts aan minister Patricia Ceysens
6 (2003-2004)
De voorzitter

Herstructurering en afdankingen bij Ford Genk

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde actuele vragen van de heren Schuermans en Geraerts tot mevrouw Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, over de herstructurering en afdankingen bij Ford Genk.

Eddy Schuermans

Enige terughoudendheid vanwege politici is op dit ogenblik op zijn plaats, maar de waarheid moet eveneens onder ogen gezien worden. Wij vroegen maanden geleden aandacht voor dit probleem en werden door leden van de Vlaamse regering weggewuifd. Sommigen deelden folders uit aan de deuren van Ford Genk om aan te tonen wat men deed om de werkgelegenheid te verzekeren. Mijn oordeel over de aanpak van de regering is vandaag vernietigend. Minister Ceysens zei op 21 juni dat zij goede contacten had met de top van Ford en ik neem aan dat zij een paar weken geleden van deze beslissing op de hoogte werd gebracht. Op het terrein is er niets gebeurd en wordt er enkel overleg gepleegd nu de beslissing gevallen is.

Dit probleem moet gekaderd worden in de te hoge loonlast die Vlaanderen kenmerkt. Als Ford keuzes moet maken, kiest het bedrijf niet voor de lage loonlanden maar wel voor Valencia en Saint-Louis. Ik hoop dat de minister ons vertelt wat er gebeurd is vanaf 21 juni en welke stappen zij nog zal ondernemen in deze zaak.

Jean Geraerts

Toen u maandag de Ambiorixprijs mocht uitreiken van VKW-Limburg, vond de laureaat veel bijval toen hij de Vlaamse regering beschuldigde van een gebrek aan het nemen van initiatief voor het ondernemingsschap. Hij hekelde de hoge loonkosten, het slechte beleid, moeilijkheden bij het verkrijgen van vergunningen en de administratieve rompslomp. Vandaag weten we dat op korte tijd 3000 mensen hun baan zullen verliezen bij Ford. 1700 mensen waren reeds enkele maanden geleden verwittigd dat zij zouden worden afgedankt. Ook bij de toeleveringsbedrijven zullen banen sneuvelen, zodat op korte termijn 6000 mensen hun baan zullen verliezen in Limburg. Dit zal ook grote onrechtstreekse gevolgen hebben voor de koopkracht in Limburg.

Sommige van de betrokken arbeiders maken een dergelijke afdanking al voor een derde maal mee binnen een periode van 10 jaar. De arbeiders beschuldigen vooral de federale regering en minister Michel en vinden dat zij de rekening betalen van de Irakpolitiek die werd gevoerd. Als separatisten ijverden wij al langer voor een overheveling van alle bevoegdheden. Vlaanderen zou zelf CAO's moeten kunnen afsluiten op regionaal niveau.

Wat is er gebeurd vanaf de datum waarop u wist dat Ford mensen zou afdanken en was dit reeds geweten door de ministers Gabriels en Dewael toen zij subsidies beloofden? Wat zal de Vlaamse regering doen voor Limburg en welke maatregelen zullen worden genomen om de werkgelegenheid te verzekeren? Zal men eindelijk de loonlasten verlagen voor de internationale bedrijven?

Minister Patricia Ceysens

Ik voel me net als iedereen erg getroffen door de beslissing die de top van Ford heeft genomen.

Op dit moment zit de Europese directie van Ford bij de premier, de federale minister van Werkgelegenheid, de minister-president en de minister vice-president en om 17 uur wordt overlegd met de vakbonden. Daarna volgt een terugkoppeling. De komende dagen moeten we uiteraard van nabij volgen hoe de zaken evolueren.

Ford Genk kon rekenen op 50 miljoen euro expansiesteun, maar van dat bedrag is nog niets uitgekeerd. Daarnaast kon de toeleveringssector rekenen op 3 miljoen euro expansiesteun. Ten slotte werd voor de werknemers van Ford Genk 7 miljoen euro opleidingssteun vrijgemaakt. Daarvan is momenteel al 3 miljoen euro uitgekeerd.

Ford Genk kon ook rekenen op inhoudelijke steun van de Vlaamse regering. De rondetafelconferentie met de volledige automobielsector heeft geleid tot de oprichting van Flanders Drive. Deze instelling concentreert zich op flankerende maatregelen.

Op 21 juni van dit jaar heb ik eerlijk en voorzichtig geantwoord op de parlementaire vragen. Ford Genk was het toen nog altijd eens met het akkoord met de Vlaamse regering over de investeringen. Omdat allerhande geruchten de kop opstaken, heb ik de directie van Ford Genk ontvangen op 27 juni. De directie heeft mij toen verzekerd dat het investeringsplan uitgevoerd zou worden. Ondanks alle geruchten heeft Ford Genk nooit formeel gezegd dat de geplande investeringen niet zouden doorgaan. Deze zomer heeft men er zelfs een deel van de fabriek voor vrij gemaakt.

Eddy Schuermans

Goede contacten onderhouden met Ford Genk volstaat niet want dergelijke beslissingen worden door de Europese directie genomen. Met Ford Europa is er evenwel nooit contact geweest, waardoor Vlaanderen niet in staat was investeringen af te dwingen. In de ons omringende landen is men daar blijkbaar wel in geslaagd. Nu alsnog met de Europese directie overleggen, lijkt op stervensbegeleiding.

Jean Geraerts

Uit het antwoord van minister Ceysens blijkt dat men in juli aan de investering begonnen is. Ik kan me echter niet voorstellen dat men dergelijke beslissingen maar twee maanden voorbereidt. Tenzij geen economische, maar politieke motieven meespelen.

Minister Patricia Ceysens

Als ik de directie van Ford Genk ontvang, ga ik ervan uit dat zij gemandateerd is. Ze heeft me toen formeel gezegd dat de geplande investering er zou komen.

Bij dergelijke beslissing spelen verschillende factoren mee. De heer Geraerts zegt eerst dat de mensen niet wakker liggen van de loonkosten, om vervolgens te besluiten dat onze hoge loonkosten een handicap zijn. De loonkosten verlagen is volgens mij gen cadeau voor de werkgevers, het is de manier om ons internationaal niet uit de markt te prijzen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.