U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 1 oktober 2003, 13.58u

De voorzitter

Nieuwe spreidingsplan voor dag- en nachtvluchten vanuit Zaventem

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Rompuy tot de heer Sannen, Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, over het nieuwe spreidingsplan voor de dag- en nachtvluchten vanuit Zaventem.

Eric Van Rompuy

Federaal minister Anciaux heeft gisteren zijn plan bekendgemaakt om de dag- en de nachtvluchten rond Zaventem zoveel mogelijk te spreiden.

Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat er van een echte spreiding geen sprake is. Men is immers ingegaan op de vraag van de Franstaligen om het Brussels Gewest maximaal te ontzien. De noordrand van Brussel wordt ontlast, maar dan ten koste van de rest van Vlaams-Brabant, in de richting van Perk en Steenokkerzeel en in de richting van Sterrebeek en Tervuren. Bovendien maakt minister Anciaux zich sterk dat er tijdens het weekend geen enkele dagvlucht over de noordrand zal vliegen. Gisteren werd inderdaad beslist dat in het weekend alle vliegtuigen opstijgen langs startbaan 20. De oostrand zal dan de volledige last dragen van de dagvluchten.

Dit is dus een nieuw concentratiemodel. In de noordrand zullen er nog drie dagen per week nachtvluchten zijn. De oostrand krijgt zes dagen per week te maken met nachtvluchten en bovendien zal er in het weekend een concentratie zijn van de dagvluchten.

De beslissing van minister Anciaux is ingegeven door louter electorale overwegingen. De noordrand, die mediatiek veruit het sterkst stond, heeft gedeeltelijk voldoening gekregen. De hele last wordt op de oostrand gelegd en Brussel blijft gespaard. Met dit nieuwe concentratiemodel worden de problemen verschoven van de ene regio naar de andere.

Hoe staat de Vlaamse regering tegenover dit plan? Was minister Sannen betrokken bij de onderhandelingen? Hoe kijkt hij aan tegen de effecten die deze maatregelen ongetwijfeld zullen hebben op de inwoners?

Minister Ludo Sannen

Ik heb het plan van minister Anciaux vernomen via de media. Er is geen officieel overleg geweest tussen de federale minister en de Vlaamse regering.

Ik zal nu geen inhoudelijke reactie geven op het plan. Mijn eerste indruk is dat er in dit plan inderdaad een zekere spreiding is. Het blijft echter onduidelijk of de uitgangspunten van het akkoord van januari, waarin sprake was van een evenredige spreiding over alle Belgen, gerealiseerd zijn. In het akkoord werd ook afgesproken dat er onderzoek zou gebeuren naar het terugdringen van de nacht- en de weekendvluchten. Ik wil aan minister Anciaux vragen of er al een studie gebeurd is en of er naar aanleiding daarvan nog bijsturingen mogelijk zijn. Het blijft ook onduidelijk of er door het huidige plan overeenstemming kan worden gerealiseerd met de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Eric Van Rompuy

Ik vind het erg dat de Vlaamse minister voor Leefmilieu niet betrokken is bij een beslissing die zo belangrijk is voor de leefkwaliteit van de regio.

Het plan van minister Anciaux is totaal onevenwichtig en onaanvaardbaar voor Vlaams-Brabant. De Vlamingen staan machteloos in de federale regering.

We zullen de minister hierover interpelleren als hij overleg heeft gepleegd, al wordt deze strijd dan voor het grootste deel in de media gevoerd. We rekenen op hem en op zijn partij, die geen deel uitmaakt van de federale regering.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.