U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 1 oktober 2003, 13.58u

van Cis Schepens aan minister Ludo Sannen
1 (2003-2004)
De voorzitter

ACTUELE VRAGEN

Teelt van genetisch gewijzigde organismen in Vlaanderen

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Schepens tot de heer Sannen, Vlaams minister van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, over de teelt van genetisch gewijzigde organismen in Vlaanderen.

Cis Schepens

Het persbericht waarin staat dat minister Sannen aan de actievoerders van Greenpeace meedeelde dat Vlaanderen vrij moet blijven van genetisch gewijzigde organismen (GGO's), verbaast me. De minister houdt blijkbaar geen rekening met democratisch genomen besluiten. In 2000 werd het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (VIWTA) opgericht. In 2001 werden de adviezen van de adviesraden besproken en in 2002 werd een publieksforum opgericht door het VIWTA. De conclusie van dat forum was dat GGO alleen mogelijk was onder strikte voorwaarden. In antwoord op een vraag om uitleg van mevrouw Merckx-Van Goey stelde minister Sannen dat hij de kwestie zou bespreken met zijn collega's om tot een eensluidend besluit te komen. Ten slotte hebben een aantal parlementsleden een voorstel van resolutie ingediend. Bovendien is het spijtig dat de actievoerders van Greenpeace voorrang krijgen op het parlement. Op basis waarvan heeft de minister zijn eenzijdig standpunt ingenomen?

Minister Ludo Sannen

Het debat binnen de Europese ministerraad voor de landbouw gaat over de vraag hoe men ervoor kan zorgen dat de conventionele en biologische landbouw vrij blijven van genetisch gemanipuleerde zaden. Zo werd er gesproken over welke normen er moeten worden gehanteerd en over de mogelijkheid om zones af te bakenen om mogelijke contaminatie te verhinderen. Niemand kon een duidelijk antwoord geven op de vraag hoe men coëxistentie kon toestaan zonder de conventionele en biologische landbouw te contamineren.

In Vlaanderen is de landbouw zeer geconcentreerd. Het is dan ook niet verantwoord om nu al GGO-landbouw in Vlaanderen toe te staan. Dat is een voorzorgsprincipe. Er is eerst bijkomend wetenschappelijk onderzoek nodig. Pas als men de garantie kan geven dat genetisch gewijzigde zaden de conventionele en biologische landbouw niet contamineren, kan het gebruik van GGO's worden toegestaan.

De consument staat heel wantrouwig ten opzichte van GGO's. De conventionele landbouw is geen vragende partij om te werken met genetisch gewijzigde zaden. Om het vertrouwen van de consument te behouden in de landbouw is het belangrijk om duidelijk te maken dat we in Vlaanderen geen GGO's toestaan.

Cis Schepens

De minister antwoordt niet op mijn vraag of hij over de kwestie heeft gesproken met de andere ministers. In de persmededeling staat dat de minister aan de actievoerders van Greenpeace heeft meegedeeld dat Vlaanderen vrij moet blijven van genetisch gewijzigde zaaizaden. De minister stelt enerzijds dat Vlaanderen GGO-vrij moet blijven en anderzijds dat er verder onderzoek moet gebeuren. De onderzoekswereld plaatst grote vraagtekens bij die tegenspraak. Ik hoop dat de minister duidelijkheid kan geven en de onderzoekers kan geruststellen.

Minister Ludo Sannen

Ik heb met minister Laruelle en de Waalse minister van Landbouw overleg gepleegd om dit standpunt binnen de Europese ministerraad in te nemen. Ik wijs erop dat ik niet naar Greenpeace ben gestapt. De actievoerders stonden voor de deur van de ministerraad. Het is geen probleem om momenteel een dergelijk standpunt in te nemen. Zolang men geen antwoord kan geven op de vraag hoe men contaminatie kan vermijden, kunnen er geen genetisch gewijzigde zaden in de landbouw worden toegestaan.

Cis Schepens

Ik stel vast dat de minister overlegd heeft met zijn Waalse collega. Het is belangrijk om eerst op een lijn te zitten met de Vlaamse collega's.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.