U bent hier

De voorzitter

Koninklijk domein Opgrimbie

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met re­de­­nen omklede motie van de heren Huybrechts en Dewinter tot besluit van de op 3 juli 2003 door de heer Huybrechts in com­mis­­sie ge­houden interpellatie tot de heer Van Mechelen, Vlaams mi­nis­­ter van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschap­pen en Technologische Innovatie, over de bouw van een klooster op het ko­nink­lijk domein van Opgrimbie.

De met redenen omklede motie wordt met 23 stemmen tegen 88 niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.