U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met re­de­­nen omklede motie van de heren Platteau, Hostekint, Ramon, Van Vaerenbergh en Bril tot besluit van de op 1 juli 2003 door de heren Van den Brande en Van Over­mei­­re in com­missie gehouden in­ter­pellaties tot mevrouw Cey­sens, Vlaams minister van Eco­no­mie, Buitenlands Beleid en E-govern­ment, res­­pectievelijk over de verdediging van de Vlaamse eisen inzake er­ken­­ning van de constitutionele deelstaten door de Europese Unie en over de wij­ze waarop de mi­nister het Vlaams buitenlands beleid ge­stal­te wil ge­­ven en over ini­ti­atieven om de kennis van het Nederlands bij de in Brus­sel ge­­ves­tig­de ambassades te vergroten.

De met redenen omklede motie wordt, wat de gemeenschapsaangelegenheden betreft, met 64 stemmen tegen 55 en, wat de gewestaangelegenheden betreft, met 62 stemmen tegen 51 aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.