U bent hier

De voorzitter

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met re­de­­nen omklede motie van mevrouw Merckx-Van Goey, mevrouw Becq, mevrouw Van Cleuvenbergen, mevrouw van Kes­sel en mevrouw Van Eetvelde tot besluit van de op 1 juli 2003 door me­vrouw Merckx-Van Goey, de heer Roegiers en mevrouw Dillen in commissie ge­houden in­terpellaties tot mevrouw Byttebier, Vlaams mi­nis­ter van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kan­sen, respectievelijk over het tekort aan en de subsidiëring van neutrale ont­­moe­tings­ruim­tes voor ge­schei­den ouders en hun kinderen, over de toe­komst van de neu­­trale ont­moetingsruimtes voor gescheiden ouders en hun kin­de­ren en over de financiering van de neu­trale ontmoetingsruimtes voor ge­­scheiden ouders en hun kin­de­ren.

De met redenen omklede motie wordt met 52 stemmen tegen 65 bij 2 onthoudingen niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.