U bent hier

De voorzitter

MET REDENEN OMKLEDE MOTIES

Neutrale ontmoetingsruimtes

Hoofdelijke stemmingen

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met re­de­­nen omklede motie van me­vrouw Dillen tot besluit van de op 1 ju­­li 2003 door mevrouw Merckx-Van Goey, de heer Roegiers en mevrouw Dillen in commissie ge­houden in­terpellaties tot me­vrouw Byttebier, Vlaams mi­nis­ter van Welzijn, Gezondheid en Ge­lijke Kansen, respectievelijk over het tekort aan en de subsidiëring van neu­trale ont­moe­tings­ruim­tes voor ge­schei­den ouders en hun kinderen, over de toekomst van de neu­­trale ont­moetingsruimtes voor gescheiden ou­ders en hun kinde­ren en over de financiering van de neu­trale ont­moe­tings­ruimtes voor ge­scheiden ouders en hun kin­de­ren.

Trees Merckx-Van Goey

Eind vorig jaar maakte de federale regering een eind aan de financiering van de neutrale ontmoetingsruimte. Pas na enig protest was de Vlaamse minister van Welzijn bereid de financiering over te nemen weliswaar in afwachting van een samenwerkingsakkoord dat voor 1 oktober 2003 moest worden afgesloten. Op één week blijven we met onze vragen zitten.

Het Vlaams Blok en de meerderheid vragen in hun met redenen omklede moties onderhandelingen te starten met de minister van Justitie over een samenwerkingsakkoord. Wij vrezen dat het dossier op deze manier gewoon op de lange baan zal worden geschoven. CD&V vraagt de Vlaamse regering om werk te maken van een structurele oplossing want Vlaanderen heeft al te veel welzijnsdossiers uit handen gegeven.

De met redenen omklede motie wordt met 23 stemmen tegen 95 niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.