U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 juli 2003, 9.54u

van Herman Lauwers, Marino Keulen, Dany Vandenbossche en Jos Stassen, verslag door Mieke Van Hecke
1691 (2002-2003) nr. 1
De voorzitter

Wijziging van het podiumkunstendecreet

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van heren Lauwers, Keulen, Vandenbossche en Stassen houdende wijziging van het Podiumkunstendecreet van 18 mei 1999.

De algemene bespreking is gesloten.

Mieke Van Hecke

, verslaggever : De doelstelling op korte termijn van dit voorstel van decreet is de noodzakelijke aanpassing van het podiumkunstendecreet om de subsidiëring voortaan op jaarbasis te laten gebeuren, en niet langer op seizoensbasis. Dit leidt tot een grotere transparantie van de begrotingsjaarrekeningen van de Vlaamse Gemeenschap. De huidige subsidiëringronde wordt dus met een half jaar verlengd. De doelstelling op lange termijn van dit voorstel van dit decreet hangt samen met het toekomstige kunstendecreet, dat de subsidiëring van alle kunstensectoren wil harmoniseren.

Dit voorstel van decreet werd unaniem goedgekeurd door de commissie. Er werd wel benadrukt dat werk moet worden gemaakt van het toekomstige kunstendecreet om moeilijkheden in de werking van sommige organisaties te vermijden.

Dany Vandenbossche

Ik dank mevrouw Van Hecke voor het verslag. We hebben ons ertoe verbonden om het Kunstendecreet in deze regeerperiode tot stand te brengen.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voor­­stel van decreet van de heren Lauwers, Keu­len, Van­denbossche en Stassen houdende wijziging van het Po­di­um­kun­sten­decreet van 18 mei 1999.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van de­creet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.