U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

woensdag 2 juli 2003, 9.54u

van Herman Lauwers, Marino Keulen, Dany Vandenbossche en Jos Stassen
1691 (2002-2003) nr. 1
De voorzitter

Wijziging van het podiumkunstendecreet

Algemene bespreking

De voorzitter : Aan de orde is het voorstel van decreet van heren Lauwers, Keulen, Vandenbossche en Stassen houdende wijziging van het Podiumkunstendecreet van 18 mei 1999.

De algemene bespreking is gesloten.

Mieke Van Hecke

, verslaggever : De doelstelling op korte termijn van dit voorstel van decreet is de noodzakelijke aanpassing van het podiumkunstendecreet om de subsidiëring voortaan op jaarbasis te laten gebeuren, en niet langer op seizoensbasis. Dit leidt tot een grotere transparantie van de begrotingsjaarrekeningen van de Vlaamse Gemeenschap. De huidige subsidiëringronde wordt dus met een half jaar verlengd. De doelstelling op lange termijn van dit voorstel van dit decreet hangt samen met het toekomstige kunstendecreet, dat de subsidiëring van alle kunstensectoren wil harmoniseren.

Dit voorstel van decreet werd unaniem goedgekeurd door de commissie. Er werd wel benadrukt dat werk moet worden gemaakt van het toekomstige kunstendecreet om moeilijkheden in de werking van sommige organisaties te vermijden.

Dany Vandenbossche

Ik dank mevrouw Van Hecke voor het verslag. We hebben ons ertoe verbonden om het Kunstendecreet in deze regeerperiode tot stand te brengen.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter : Aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voor­­stel van decreet van de heren Lauwers, Keu­len, Van­denbossche en Stassen houdende wijziging van het Po­di­um­kun­sten­decreet van 18 mei 1999.

- De artikelen worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van de­creet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.