U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 juli 2003, 9.54u

van Eddy Schuermans, Johan De Roo en Bart De Smet, verslag door Gracienne Van Nieuwenborgh
1652 (2002-2003) nr. 1
De voorzitter

MOTIE VAN ORDE

Voorstel tot aanvulling van de agenda

De voorzitter : Met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Schuermans gevraagd om de agenda aan te vullen met de bespreking van het voorstel van de heren Schuermans, De Roo en De Smet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000, wat de openbare verlichting betreft. Zij vragen om de bespreking te voeren samen met het voorstel van decreet van de heer Voorhamme cs. Dit voorstel van decreet van de heren Schuermans, De Roo en De Smet werd in de commissie verworpen.

Dit is maar mogelijk mits eenparige instemming.

Ik stel daarom voor dat we ons straks om 16.00 uitspreken over het voorstel tot aanvulling van de agenda. (Instemming)

van Robert Voorhamme, Koen Helsen, Eloi Glorieux, Jos Bex en Eddy Schuermans, verslag door Johan Malcorps
1552 (2002-2003) nr. 1
van Robert Voorhamme, Koen Helsen, Eloi Glorieux, Jos Bex en Eddy Schuermans, verslag door Johan Malcorps
1552 (2002-2003) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.