U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 25 juni 2003, 14.26u

van Jan Van Duppen aan minister Adelheid Byttebier
221 (2002-2003)
De voorzitter

ACTUELE VRAGEN

Expertise en informatie betreffende de uitvoering van euthanasie

De voorzitter : Aan de orde is de actuele vraag van de heer Van Duppen tot mevrouw Byttebier, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over expertise en informatie betreffende de uitvoering van euthanasie.

Jan Van Duppen

De euthanasiewet is een jaar geleden in het federale parlement goedgekeurd. In een artikel over euthanasie in Knack staat dat de kwaliteit van het medische handelen ondermaats en inconsistent is. Veel artsen zijn niet op de hoogte van de expertise die men in Nederland heeft opgebouwd. De uitspraak is gebaseerd op een artikel in een gerenommeerd medisch tijdschrift, dat op basis van een analyse in 1998 stelt dat het toepassen van euthanasie niet in overeenstemming met het medische handelen.

De analyse van 1998 gebeurde in een periode toen de euthanasiewetgeving nog niet van kracht was. Het is evident dat een huisarts toen geen spierverslappende middelen gebruikte. Maar een jaar na de inwerkingtreding van de euthanasiewet wordt nog altijd een gebrek aan kennis en ervaring vastgesteld.

Op welke manier zal de minister de patiënten, artsen en instellingen informeren?

Minister Adelheid Byttebier

De Vlaamse Gemeenschap is niet bevoegd in deze aangelegenheid. Binnen de federale administratie is een cel opgericht waar huisartsen met hun vragen terechtkunnen. In de gemeenten zijn er blijkbaar nog problemen als mensen hun wens tot euthanasie willen registreren. In de federale wet is een tweejaarlijkse evaluatie opgenomen. Er kan eventueel op aangedrongen worden dat er een tussentijdse evaluatie komt.

Jan Van Duppen

Ik begrijp dat het gaat om een federale bevoegdheid. De vraag is wat de minister binnen haar bevoegdheid kan doen. Vlaanderen is verantwoordelijk voor de organisatie van kwaliteitscontrole. Ook kan een duidelijke informatiecampagne worden gevoerd.

Minister Adelheid Byttebier

We kunnen de discussie voeren tijdens de bespreking van het ontwerp van kwaliteitsdecreet in de commissie.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Opening van de vergadering
van Koen Helsen aan minister Adelheid Byttebier
222 (2002-2003)
van Marijke Dillen aan minister Adelheid Byttebier
223 (2002-2003)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.