U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met re­denen omklede motie van de heren Van Nieuwenhuysen en Van Hauthem tot besluit van de op 3 juni 2003 door de heer Van Nieu­wenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Van Grembergen, Vlaams minister van Binnenlandse Aangele­gen­he­den, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, over het ver­loop van de fe­de­rale verkiezingen van 18 mei 2003 in de Vlaamse Rand.

- De met redenen omklede motie wordt met 21 stemmen tegen 93 niet aangenomen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.