U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 18 juni 2003, 13.56u

Aanwijzing van een gemeenschapssenator
De voorzitter

Bij brief van 12 juni 2003 deelt de griffier van de Se­naat mij mee dat de Senaat niet is overgegaan tot de eedaflegging van de heer Roegiers, die door de sp.a-fractie was aangewezen tot ge­meen­­schapssenator.

Aan de orde is derhalve de aanwijzing van een gemeen­­schaps­­se­nator.

De sp.a-fractie wijst de heer Hostekint aan tot gemeen­schaps­se­nator. De voor­­­dracht is on­dertekend door de meerderheid van de le­den van de sp.a-fractie.

Aangezien het aantal kandidaten het aantal toe te wijzen man­da­ten niet over­­­treft, verklaar ik de heer Hostekint aangewezen tot ge­meen­schapssena­tor.

Ik zal de door de sp.a-fractie ondertekende voordrachtlijst aan de grif­fier van de Senaat betekenen.

Herman Lauwers

Spirit heeft binnen het kartel met sp·a een rechtstreeks verkozen senator, namelijk de heer Lionel Vandenberghe. Vermits hij zonder politieke ervaring in de Senaat is terechtgekomen, hadden we met sp·a afgesproken dat hij door een Spirit-gemeenschapssenator zou worden ondersteund.

In de Senaat werd dit evenwel door twee fracties geblokkeerd. We betreuren dat, aangezien de verhouding tussen deze fracties door deze ingreep niet werd gewijzigd. We stellen eveneens vast dat de regels van het federale, maar ook van het Vlaams Parlement niet zijn voorzien op de gevolgen van de kartelvorming.

Het is duidelijk dat de huidige regels niet zijn aangepast aan eventuele kartelvormingen, al vermoed ik dat kartels in de toekomst nog veel zullen voorkomen. De situatie is helemaal absurd omdat het Vlaams Parlement de situatie volgend jaar ongedaan zal kunnen maken.

Met de voordracht van Jan Roegiers wilden wij Lionel Vandenberghe politiek ondersteunen. We zullen dit nu op andere manieren trachten te doen. De hierover gemaakte afspraken met sp·a werden steeds gehonoreerd. Misschien zullen de fracties die nu hebben dwarsgelegen, ons later nog komen vragen hoe ze het best met een kartelvorming kunnen omspringen. (Applaus bij sp·a enVU&ID)

Luc Van den Brande

Ik teken protest aan tegen de verkeerde voorstelling van zaken door de heer Lauwers. Ook wij hebben al ervaren dat de huidige regels niet altijd aangepast zijn aan de praktijk, maar het uitgangspunt kan moeilijk zijn dat de praktijk dan mag primeren. De regels moeten worden aangepast of worden gerespecteerd.

Herman Lauwers

Er bestaat een duidelijk verschil tussen de letter van de wet en de geest van de wet. Ik heb geen begrip voor dit gebrek aan loyaliteit.

Luc Van den Brande

In het verslag van het Vlaams Parlement stond duidelijk dat de beoordeling werd overgelaten aan de Senaat, wat ook is gebeurd. Er is van een blokkering geen sprake, de regels werden gewoon toegepast.

Verkiezing van de Nederlandstalige vaste en plaatsvervangende leden van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.