U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over het amendement op artikel 2 en over artikel 2 van het ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 betreffende de integrale jeugdhulp

· Het amendement wordt niet aangenomen.

· Artikel 2 wordt aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter : Aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ont­werp van decreet tot be­krach­ti­ging van het besluit van de Vlaamse re­ge­ring van 13 december 2002 be­treffende de in­te­gra­le jeugdhulp.

Mieke Van Hecke

Ik heb een stemafspraak met de heer Herman Lauwers.

Eric Van Rompuy

Ik stel vast dat het vereiste aantal leden van de meerderheid niet aanwezig is om geldig te kunnen stemmen. Dit is de laatste tijd vaak het geval ook in commissies. Ik stel daarom voor de stemming te schorsen. Als de voorzitter besluit toch tot de stemming over te gaan, zal CD&V de zaal verlaten.

De voorzitter

Het is een parlementaire geplogenheid dat stemafspraken hoe dan ook gehandhaafd blijven. In dit geval zijn er drie : die van mevrouw Van Hecke, de heer De Roo en de heer De Meyer. Ik stel voor de vergadering een kwartier te schorsen. (Instemming)

  • De vergadering wordt geschorst om 16.39 uur.
De voorzitter
  • De vergadering wordt hervat om 17.08 uur.

  • Het vereiste quorum wordt met 58 stemmen bij 3 onthoudingen niet bereikt.

De voorzitter : Punt 4 van artikel 50 bepaalt dat in dat geval de hoofdelijke stemming wordt herhaald bij het begin van de volgende vergadering, die op een zo nabij mogelijk tijdstip wordt vastgelegd. Dat betekent dat de hoofdelijke stemming over het ontwerp volgende week woensdag om 14 uur plaatsvindt.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.