U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 4 juni 2003, 14.13u

Brief van de minister-president
De voorzitter

Ik ontving vandaag een brief van minister-president Dewael. Deze brief luidt als volgt: Op 5 juni 2003 zal ik de eed afleggen als lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Gelet op het feit dat deze functie onverenigbaar is met het ambt van minister-president ingevolge artikel 59 paragraaf 3 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, bied ik u hierbij mijn ontslag aan en dit met ingang van 5 juni 2003. Ik houd eraan u en de leden van het Vlaams Parlement te danken voor de samenwerking van de afgelopen jaren. Met oprechte groet.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.