U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 4 juni 2003, 14.13u

van Stefaan Platteau aan minister Jaak Gabriels
206 (2002-2003)
De voorzitter

Aan de orde is de actuele vraag van de heer Platteau tot de heer Gabriels, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting, over publiek-private samenwerking in de socialewoningbouw.

Stefaan Platteau

In Vlaanderen is er een enorme nood aan sociale huur- en koopwoningen. Op het congres over armoedebestrijding van afgelopen maandag te Hasselt, legde de minister een aantal plezierige verklaringen af voor al degenen die wachten op een sociale woning.

Vooreerst wens ik echter duidelijkheid over die 67.000 personen die wachten op een sociale woning. Gaat het hierbij over mensen die een sociale woning wensen te huren of te kopen?

De 118 sociale woningbouwmaatschappijen zouden in totaal nog over 43.000 bouwpercelen beschikken. Dit is een spectaculair getal. In ieder geval biedt het mooie perspectieven. Mensen verwachten van politici immers steeds twee dezelfde zaken. Vooreerst wensen ze een job. In tweede instantie willen ze een woning. Op welke wijze zal de minister deze 43.000 gronden gebruiken voor de bouw van sociale woningen?

In Vlaams-Brabant zouden er, via het systeem van de PPS, 120 bijkomende sociale woningen gebouwd kunnen worden. Hoe en wanneer zal dit gebeuren? Welke procedure moet er gevolgd worden? Kunnen de gemeenten zelf initiatieven ontplooien?

Minister Jaak Gabriels

De heer Platteau stelt een aantal principiële vragen over het systeem van de PPS.

Het investerings- en bouw- en renovatieprogramma voegde ik samen tot één enkel systeem. Verder werd het budget voor de bouw van sociale woningen opgetrokken van 130 miljoen euro tot 300 miljoen euro. De beschikbare kredieten worden ten volle gebruikt.

Verder is er ook het systeem van de PPS. De PPS is een uitvloeisel van een studie die onder een van mijn voorgangers uitgewerkt werd. Het is in ieder geval de bedoeling dat er via dit systeem 1.000 sociale woningen gebouwd worden.

Dit zou 44 woningen moeten opleveren in Dilbeek en 97 in Tienen. Voor de financiering van deze duizend woningen werd in de reguliere financiering 25 miljoen euro uitgetrokken.

Het is de bedoeling dat deze projecten snel worden gerealiseerd. Morgen vindt hierover al een overleg plaats in Dilbeek. De aanbestedingsprocedures worden momenteel uitgewerkt, de eerste publicatie zou gebeuren op 15 augustus.

Ik benadruk dat de noden gekend zijn, maar dat differentiatie op zijn plaats is. De gezinssituatie in Vlaanderen is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Er is alvast geen grond tekort : we beschikken nog over grondreserves voor 43.000 eengezinswoningen. Een vierde van de beschikbare gronden is bovendien uitgerust met riolering en wegen. Ik hoop dat we er binnenkort in slagen de wachtlijsten voor sociale woningen weg te werken.

Stefaan Platteau

Het antwoord van de minister voldoet me.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Dirk De Cock aan minister Marleen Vanderpoorten, beantwoord door minister Jaak Gabriels
203 (2002-2003)
van Margriet Hermans aan minister Marleen Vanderpoorten, beantwoord door minister Jaak Gabriels
204 (2002-2003)
van Pieter Huybrechts aan minister Marleen Vanderpoorten, beantwoord door minister Jaak Gabriels
205 (2002-2003)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.